Dobrá zpráva pro zahrádkáře. Otázka „Kam 
s tím?" už má odpověď. Ve Svitavách totiž v nejbližší době nejspíš vzniknou čtyři sběrná místa pro svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu ze soukromých zahrad.

Ve stanovené dny budou na tato místa umisťovány velkoobjemové kontejnery, do kterých bude odpad odebírán. Tráva, odřezky stromů, popadané ovoce, to vše pak bude převezeno ke zpracování 
v místní komunitní kompostárně.

Místa budou blízko zahrádkářům

„Tímto krokem dojde k rozšíření možností obyvatel města odevzdat bioodpad 
z údržby soukromých zahrad, jako je tráva, listí, květiny, plevel, zbytky rostlin, odřezky stromů a keřů, štěpka, spadané ovoce a podobně. Zatím jsme vytipovali čtyři zkušební místa pro umístění kontejnerů," uvedl Marek Antoš z Odboru životního prostředí.

Kontejnery by tak (nejen) svitavští zahrádkáři našli 
na ulici Gruzínské, na parkovišti u hráze rybníka Rosnička, u restaurace Rosnička a také u zahrádkářské kolonie Za Jatkami. Tato místa byla vybrána právě proto, aby byla co možná nejblíž zahrádkářům a zároveň rozmístěna rovnoměrně po celém městě.
Celkové náklady na zřízení čtyř sběrných míst vyjdou město na skoro sto třicet tisíc korun a budou hrazeny z rozpočtu. Pořízení deseti velkoobjemových kontejnerů stálo bezmála sedm set tisíc korun a na spolufinancování Svitavy získaly dotaci ze Státního fondu životního prostředí 
ve výši 610 tisíc korun. Zbytek zaplatí svitavská radnice.