Ve stejné soutěži získal kalendář z Litomyšle ocenění již v minulém roce. Tehdy to bylo za grafické zpracování. Kategorie Kalendář obce je samostatnou oceňovanou skupinou. Ta je podle poroty důležitá, protože kalendáře se stávají zprostředkovateli atmosféry daného místa a napomáhají rozvíjet cestovní ruch.