V případě Černé hory by se mohlo zdát, že je tomu právě naopak. Lesem totiž už delší dobu znějí motorové pily. Lesní komplex byl postupně vysazován od roku 1905, převažující dřevinou jsou však smrky, které trpí hnilobou a kůrovcem. Od poloviny devadesátých let, po opakovaných, velkých přísušcích, začaly smrkové porosty postupně odumírat.

Na řadě míst byla smrková monokultura nahrazena jasany. „I ty však začaly ve věku patnácti až dvaceti let hromadně usychat", vysvě-tluje vedoucí odboru městských lesů Petr Novák. A dodává: „V posledních letech se objevila houba Chalara fraxinea, která napadá korunové části stromů. Jako sekundární škůdci se přidali brouci ze skupiny lýkohubů, čímž byl osud i těchto porostů zpečetěn".

Pozůstatky kůrovcem napadených smrků těží nyní pracovníci městských lesů. Současně odstraňují stromy, které hrozí pádem.

„K obnovení vytěžených porostů využíváme převážně dub a jedli," upřesňuje Petr Novák. Od ledna příštího roku vstoupí v platnost nový lesní hospodářský plán, který by měl zohlednit lepší rekreační využití lokality. „Rádi bychom z Černé hory vytvořili příměstský les pro relaxaci a oddych. Chceme upravit cesty, aleje, místa pro odpočinek," přiblížil záměry města místostarosta Michal Kortyš.

Další lokalitou, kterou využívají především cykloturisté, je lesní cesta k Janovskému rybníčku. Město chystá její opravu. Cesta rovněž slouží obhospodařování městských lesů a vozidlům záchranného integračního systému. „Provoz na komunikaci bude nutné po dobu oprav uzavřít. Uvažuje se s uzavřením na dobu čtyřiceti dní," upřesňuje místostarosta Kortyš.