„S rekonstrukcí školy jsme začali v roce 2011. V první fázi jsme vyměnili okna. O rok později zateplili školu a vyměnili topení. Celou budovu vytápíme pomocí tepelného čerpadla. V roce 2013 jsme modernizovali sociální zařízení a polovinu podlah," popisuje starosta obce Václav Vopařil. U budovy, kde kromě obecního úřadu a základní školy sídlí od roku 2012 mateřská škola, chystá obec i výstavbu školní jídelny.

„V současné době dokončujeme projekt a rádi bychom začali brzy stavět. V letošním roce plánujeme postavit hrubou stavbu a napřesrok by mělo být vše hotové," plánuje starosta. Jídelna bude celá financována  z rozpočtu obce, neboť na podobné projekty nejsou vypisovány granty. Navíc příprava projektu by trvala příliš dlouho dobu a obec nechce čekat, aby nepřišla o své žáky. Rozpočet celé akce odhadují  až na 1,2 milionu korun. Záležet bude na výběrovém řízení.

Součástí jídelny bude i malá kuchyňka. Přesto se však bude jednat o přípravnu a výdejnu jídel. Obědy budou i nadále dováženy ze Základní školy v Lubné.  Nový objekt ušetří zejména docházení na oběd dětí základní školy do místní továrny.

Nyní navštěvuje mateřskou školu patnáct dětí a základní dvacet dva. Kapacita školy není naplněna. Důvodem však není, až na výjimky, dojíždění dětí do okolních škol. „Rádi bychom školu rozšířili. Pamatuji, kdy do školy chodilo až třicet osm dětí," říká Václav Vopařil.

Práce na škole ani po výstavbě školní jídelny nekončí. Kromě plánované opravy střechy dojde patrně  i na výstavbu nového dětského hřiště za zhruba čtyři sta tisíc korun. Žádost na dotaci bude odeslána během ledna.