Nechyběly koncerty, pohádka na peřině nebo komentovaná prohlídka Litomyšle.