Realita ve filmu

Jeden svět na školách je vzdělávacím projektem, který poukazuje na problémy, se kterými se člověk v současnosti potýká. Jde o rasismus, domácí násilí, chudobu nebo dětskou práci. „Školní učebnice o nich většinou buď zcela mlčí, nebo je představují ve značné zkratkovité formě. A ta je dětem málo srozumitelná,“ říká učitel Stanislav Švejcar.

Podstatou projektu je práce s dokumentárním filmem a následné rozvíjení témat pomocí příruček, které škola dostává s filmy. „Nejde však pouze o to shlédnout film. Zásadní pro pochopení určitého problému je následná samostatná nebo týmová práce s tématem. Když se například věnujeme problematice domácího násilí, vytvářejí děti ve skupinách plakát, který na domácí násilí upozorňuje a zároveň jej dětským pohledem odsuzuje jako něco nepřijatelného.

Jindy se děti učí přijímat odlišnost druhého, třeba handicapovaného člověka, osoby jiné barvy pleti či náboženského vyznání. Zároveň se učí toleranci k těmto lidem,“ vysvětluje Stanislav Švejcar.

Spolupráce s Člověkem v tísni nevznikla náhodou. Už před dvěma lety se žáci ZŠ Zámecká zapojili do projektu Příběhy bezpráví, který prostřednictvím dokumentárního filmu a následné debaty s pamětníky, přibližuje dobu komunistického bezpráví. Ta je na mnoha školách stále opomíjena. Následně v týmové práci žáci sami vyhledali oběti komunistického režimu ve svém okolí a sepsali jejich příběhy.

„Příběhy bezpráví byly první projektem, který jsme se rozhodli vyzkoušet. Letos jsme se do něj zapojili již potřetí a také v dalších letech v něm chceme pokračovat. Stal se součástí našeho školního vzdělávacího programu,“ dodává Švejcar.

Lhostejní ke světu

Rovněž při práci na programu, který během minulých dvou let musely všechny základní školy v zemi vytvořit, se spolupráce s Člověkem v tísni velmi osvědčila. „Na některých tématech, multikulturní a mediální výchova, jsme spolupracovali s odbornými lektory z nadace,“ říká učitelka Marie Štětková.

Lektoři přijeli přímo do školy a pro učitele uspořádali semináře. „Některé další pak naši učitelé absolvovali, nebo se jich ještě účastní přímo v Praze,“ dodává Marie Štětková.

Jeden svět na školách je projekt, který podle učitelů školy Zámecká poukazuje na hodnoty, které jsou pro lidských život důležité. Ukazuje, že konzumní život současné civilizace vede k lhostejnosti k problémům světa. Dětem je třeba podle Marie Štětkové ukázat, že člověk má zodpovědnost nejen za sebe, ale i za to, co se děje v okolí.