Žádné myši ve skladech, plísně, nepořádek a další problémy. Ze statistik vyplývá, že školní jídelny na Svitavsku hygienické normy dodržují a jejich úroveň je podle odborníků velmi dobrá.

I v tomto roce totiž pokračuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje v nečekaných kontrolách školních jídelen a výdejen. Pracovníky nezajímá chuť připravovaných jídel, ale hlavně to, jak to z hlediska hygieny vypadá ve skladu a kuchyni.

Od ledna až do půlky září stihli provést celkem osmdesát šest kontrol po celém Svitavsku. „Z toho jsme provedli sedmdesát devět kontrol ve školních jídelnách mateřských, základních a středních škol a sedm kontrol ve výdejnách," uvedla Lenka Labudová, která řídí odbor hygieny dětí a mladistvých v Pardubickém kraji.

Při těchto akcích rozdali osm pokut v celkové výši 6 600 korun. Kontrolorům se nejčastěji nelíbilo skladování potravin a provozní hygiena v jídelnách. „Závady provozovatelé odstranili ještě v průběhu kontrol nebo v co nejkratším termínu," objasnila Lenka Labudová.

Nečekanou návštěvu už letos zažili například v jídelně svitavské Základní školy Felberova. „Hygienu jsme tady již letos měli, žádné problémy u nás nenašli. Pečlivě kontrolovali například to, jestli u jídel uvádíme správně alergeny," vysvětlila vedoucí Hana Bolcková.

Podobnou akci zažili už ve většině provozoven v okresu. Hygienici jich totiž zkontrolovali celkem šedesát jedna procent. „Zařízení jsou obecně provozována na velmi dobré hygienické úrovni, o čemž svědčí i fakt, že v posledních letech nebyla na okrese řešená žádná epidemie onemocnění v souvislosti se školním stravováním," dodala Lenka Labudová.

Názvy pokutovaných jídelen nechtěli zástupci hygieny uvést. Podle nich se jednalo o drobné prohřešky, které neohrozily strávníky a finanční sankce dostaly fyzické, nikoliv právnické osoby.

Pro děti chtějí zdravá jídla

Kontroly však nekončí. Státní zdravotní ústav totiž v září zahájil celoroční studii, ve které chce zjistit, co takřka 900 000 školáků denně jí v jídelnách.

„Každý rodič ví, že zdraví našich dětí je tím, co se snažíme co možná nejlépe chránit. Právě strava, kterou denně konzumují děti ve školních jídelnách, by tedy měla patřit jednoznačně do kategorie vyvážených a zdraví prospěšných jídel a zdárný vývoj dětí podporovat. Chceme mít ucelená data o tom, zda tomu tak opravdu je, nebo zda bude potřeba standardy tohoto stravování nastavit lépe," uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Složení jídel chtějí zkoumat po celé České republice a provozovny budou náhodně vybírat.

„Hlavním cílem této studie je podat jasné odpovědi na čtyři základní otázky, a to zda obědy v jídelnách základních škol odpovídají žádoucímu přísunu třicet pět procent z denní výživové dávky a jak se na tomto poměru podílejí jednotlivé části oběda. Dalším předmětem zkoumání bude závislost mezi počtem porcí oběda vařených školní jídelnou a nutričním složením obědů a také to, do jaké míry ovlivňuje používání instantních směsí obsah soli v pokrmech," dodal ke kampani hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.