Možnost prodeje přehrady soukromníkovi jim vháněl vrásky do tváře.

„Informace o prodeji Smolenské přehrady k nám pronikla z Povodí Moravy. Vyčlenili ji jako zbytný majetek a tím to všechno vzniklo,“ prozradil starosta Jevíčka Roman Müller.

O přehradu projevili zájem podnikatelé. Místní rybářský svaz si její koupi z finančních důvodů dovolit nemohl. „Nedovedu si představit, že bych přišel na přehradu, kde jsem vyrůstal, a honil mě tu nějaký chlap se psem, že tam nesmím,“ konstatoval rybář Petr Janíček a dodal: „Napadla nás jediná záchrana, že přehradu koupí Jevíčko.“

Smolenská přehrada je významným protipovodňovým prvkem. Možnost, že ji koupí soukromník, který o ni nebude řádně pečovat, by mohla mít fatální následky. I proto se Jevíčko vložilo do jednání s Povodím Moravy. „Je to tak významný prvek proti proudu Malonínského potoka, nemohli jsme být neteční,“ prohlásil starosta Jevíčka.

Díky sérii jednání se podařilo prodej zastavit a při případném budoucím prodeji město Jevíčko bude mít předkupní právo.

Rybáři na přehradě doposud hospodařili díky ročním smlouvám o pronájmu. Teď je dokonce ve hře smlouva víceletá. Navíc by tento týden měli rybáři jednat o koupi hrázného domku, který byl původně v prodeji spolu s přehradou.

Podle rybáře Petra Janíčka by koupí domku alespoň získali vlastní prostory pro schůze a místo, kde by mohli uschovávat stroje a vybavení jako traktor a kádě.