Oprava budovy školy bude velmi rozsáhlou akcí.

Město už nechalo zpracovat projekt na snížení energetické náročnosti objektu a podalo žádost v rámci padesáté výzvy Operačního programu Životního prostředí. „Žádost nám Státní fond životního prostředí v polovině ledna akceptoval. Nyní čekáme na finální schválení a v předstihu připravujeme výběrové řízení," informoval Miroslav Šafář, místostarosta Jevíčka.

Vlhkost a plíseň

Špatný stav budovy demonstruje například plíseň, která se objevila na fasádě. Ale největší problém představují okna. „Stávající dřevěná okna jsou v havarijním stavu. Špatně dovírají, propouští vlhkost. Vyměníme je za plastová s izolačními trojskly," popsal Miroslav Šafář.
Právě okna jsou Jevíčští rozhodnutí vyměnit jako první i z vlastních zdrojů v případě, že by na dotaci nedosáhli.

Po opravách škola dostane novou vizáž. Architektonické řešení navrhl Ivo Junek a Jiří Janda.

Nová tvář

Rekonstrukce vnukne škole novou podobu. Mimo oken by mělo dojít i na výměnu vstupních dveří, které architekt navrhl jako hliníkové a nové řešení schodišťových výplní. Fasáda budovy bude nově zateplená. Zvýšit komfort žáků i kantorů pomohou venkovní horizontální žaluzie. „Na jednu stranu  budovy celé dopoledne svítí sluníčko a hlavně na jaře se tam pak obtížně učí. Na části oken už vnější žaluzie jsou. Okna mají sice klasické vnitřní, ale ty dokonale nezastiňují, proto ještě přibudou žaluzie vnější," konstatoval místostarosta.

Špatný stav školy město řešilo už vloni. „Do školy plochými střechami zatékalo. Na základě požadavku ředitele školy jsme střechu opravili," připustil Miroslav Šafář. V projektu nyní zbývá ještě opravit plochou střechu nad bytem školníka.

Velké náklady

Rozpočet se zastavil na částce šestnáct milionů sedm set korun, během soutěže pravděpodobně o něco klesne. Městu by mohla vypomoct dotace ve výši bezmála šest milionů. „Na konci roku jsme něco ušetřili také proto, že jsme předpokládali, že do opravy půjdeme, tak věřím, že projekt zvládneme ufinancovat," řekl místostarosta.  Město už získalo úvěrový příslib přibližně šest milionů korun.

Termín začátku opravy nyní závisí na administraci projektu. „Kdyby to šlo, chtěli bychom začít první etapu už o velkých prázdninách. Přál bych si, abychom nemuseli školu řešit po kouskách, ale vše se vyřešilo komplexně, byť to bude obnášet, že město si na akci bude muset vzít úvěr," uvedl Miroslav Šafář.