Stavební práce se rozběhly na začátku dubna, už po dvou dnech se však zastavily. Ukázalo se, že hřbitovní zeď nebude možné jen vyspravit, jak měla radnice původně v plánu, ale bude nutné ji včetně základů postavit znovu.

Na vině je podle starosty Dušana Pávka (Naše Jevíčko) špatný projekt. „Projekt je odfláknutý od projektanta, ale kdybychom to neudělali, tak bychom asi dotaci nezískali. Projektoval to Jakub Hrbata s razítkem inženýra Holty. Ujistil nás, že se pouze vymění některé části zdi, kameny, které jsou rozdrolené, a zaspáruje se to,“ reagoval starosta na výhrady zastupitelů, že by město mělo na dokončení oprav přisypat dalších 600 tisíc z rozpočtu.

Jaký je skutečný stav hřbitovní zdi se podle starosty Pávka ukázalo, až když se začalo s opravou. „Stavbu si převzal zkušený stavař pan Kmošek, na jeho doporučení jsme si vyžádali statický posudek,“ vysvětloval starosta. Nestandardní postup radnice při přípravě projektu Dušan Pávek omlouval tím, že projektantů je nedostatek.

Pouze návrh

Stavař Jakub Hrbata, kterého starosta označil za viníka vzniklé situace, se ale takovému nařčení brání. Pro město nezpracovával projekt, ale pouhý návrh, jak by bylo možné hřbitovní zeď opravit. O tom, že radnice použila jeho narychlo načrtnutý návrh jako podklad projektu, nevěděl. „Sešel jsem se s vedením města a celou věc jsme již s klidnou hlavou projednali. Za výrok, že je projekt odfláknutý, mi byla vyslovena omluva. Město se snažilo stihnout termín podání žádosti o dotaci v šibeničním termínu,“ sdělil Jakub Hrbata.

Kromě narušené statiky hřbitovní zdi, se kterou původní projekt nepočítal, zasáhli do průběhu rekonstrukce krátce po jejím zahájení také památkáři. Jevíčská radnice se do opravy pustila bez jejich souhlasu.

Pracovnici památkové péče přizvalo vedení města k jednání až po zahájení rekonstrukce. „O stanovisko jsme paní Žouželkovou nežádali, protože hřbitovní zeď není kulturní památka,“ vysvětlil starosta.

Podle památkářky Blanky Žouželkové by souhlas nebyl nutný jen v případě, že by zůstaly zachovány parametry původní zdi. S tím ale projekt radnice nepočítal. Při opravě se měla výška hřbitovní zdi snížit o víc než půl metru.

„Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko,“ upozornila Žouželková.

Městu tak podle starosty nezbylo nic jiného, než požadavek památkářů akceptovat. „Pokud bude zachován tvar a hmota zdi a nedojde k narušení prostředí kulturní památky, závazné stanovisko vydávat nebudeme. V jiném případě je nutné si stanovisko vyžádat předem. Zpětně je vydat nelze,“ dodala Žouželková.

Navýšení ceny rekonstrukce z 800 tisíc na 1,4 milionu korun jevíčští zastupitelé na srpnovém jednání neodsouhlasili. Pro hlasovalo jen šest z 11 přítomných zastupitelů.

Oprava pokračuje

Rekonstrukce ale pokračuje. Pokud by město nestihlo dokončit opravu hřbitovní zdi do konce příštího týdne, pravděpodobně by muselo přidělenou dotaci vrátit.

„Termín pro odevzdání vyúčtování je 27. září a není možné ho prodloužit. V případě nedodržení termínu nemá město na dotaci nárok,“ uvedl tiskový mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.