„Deset městských travnatých ploch, které byly dosud sekány na nízký pokos, bude udržováno jako luční porost. Jedná se o evropský trend, ke kterému se již připojila celá řada evropských metropolí a měst. Přínos tohoto opatření spočívá zejména ve snížení odpařování zemní vlhkosti a zlepšení podmínek pro život hmyzu a zajištění potravy pro ptactvo, kterého je ve městech stále méně právě z důvodu úbytku přirozených ploch a lokalit pro hnízdění a přísunu potravy,“ přibližuje opatření starosta města Dušan Pávek.

Luční plochy budou pracovníci sekat pouze dvakrát ročně, a to v květnu a září. Delší trávu využijí možná jevíčští chovatelé. „V případě zájmu můžeme plochy bezplatně nabídnout na seno místním chovatelům,“ podotkl starosta Pávek. V Jevíčku se jedná mimo jiné o lokalitu u bývalého židovského hřbitova, část plochy na sídlišti Karla Čapka, valy pod klášterem, louku u sběrného dvora nebo zahradu v areálu bývalého hospodářského družstva v Třebovské ulici. K omezení sečení městské zeleně už přistoupili radní ve Svitavách, Litomyšli a Poličce.