"Současně vždy zvažujeme otázku životního prostředí, byť se zpravidla jednalo o výběr stromu, který z nějakého důvodu nemohl zůstat na svém stanovišti. Naším primárním záměrem je především úspora finančních prostředků města a z toho důvodu rada města rozhodla, že jako vánoční strom využijeme jedli rostoucí napravo od sochy T. G. Masaryka na Palackého náměstí v Jevíčku," vysvětlil starosta Dušan Pávek.

Navíc město plánuje vysazení nového, již vzrostlejšího jehličnanu i vlevo od sochy Masaryka. Ten by v budoucnu nahradil jedli, která je spíše řidšího vzrůstu.

"Vím, že opustíme léta zažitou tradici vánočních stromů v centrálním prostoru náměstí, ale za finanční úsporu a ohleduplnost k přírodě to stojí," dodal Pávek.