Městský okruh

U příležitosti oslav 750 let od povýšení Jevíčka na město královské byl zprovozněn městský okruh Jevíčko. Okruh si klade za cíl seznámit občany a návštěvníky alespoň s některými úseky bohaté historie města, představit památky a vzpomenout na některé významné osobnosti spjaté s Jevíčkem. Tvoří jej sedm stanovišť s informačními tabulemi popisujícími pamětihodnosti v konkrétní lokalitě. Okruh uzavírá informační tabule s mapou regionu na budově Městského úřadu v Jevíčku na Palackého náměstí. V informačním centru je pro zájemce k dispozici tištěný „Průvodce městským okruhem Jevíčko“.

Putování za Krchomilkou

V Jevíčku najdete také literární stezku pro děti “Putování za Krchomilkou“. Obsahuje celkem sedm zastavení, která jsou označena obeliskem z přírodního kamene. Na panelu je na laminátové ceduli umístěn úryvek s ilustrací z knihy „Muřinoh a Krchomilka“ Milana Valenty uvozující úkol. Délka turistické trasy je cca 6 km. Trasa vede po stávajících komunikacích a třeba také po lesní cestě, kromě pamětihodností v Jevíčku vede návštěvníka pod Červený kopec nebo ke kostelíku sv. Bartoloměje za Jevíčkem, kde je poslední zastavení. Některá z míst zastavení jsou doplněná dřevěnými lavicemi. Krchomilčin úkolníček, který vás stezkou a úkoly provede, najdete na www.jevicko.cz, kde je ke stažení.

(Zdroj: www.jevicko.cz)