První písemná zmínka: 1249

Počet obyvatel: 2 760

Významné osobnosti města

Arnold Spina (1850 - 1918) byl český lékař, patolog, odborný autor a vysokoškolský pedagog, profesor Karlo-Ferdinandovy univerzity a v letech 1894 až 1895 také rektor univerzity.

Cyril František Napp (1792 – 1867) byl politik, opat augustiniánského kláštera na Starém Brně.

Jaroslav Mackerle (1913 – 1964) byl český architekt, výtvarník, amatérský archeolog, historik a etnograf.

(zdroj: www.wikipedia.org)

Památná místa

Z doby založení města se zachoval středověký půdorys města ve tvaru okrouhlice s téměř čtvercovým náměstím o rozloze 14 850 m² obklopeným pravidelnou sítí ulic.

Zajímavou památkou je také barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie přestavěný v barokním slohu v letech 1762 až 1766 a s ním sousedící bývalý augustiniánský klášter založený pravděpodobně již v roce 1370 moravským markrabětem Janem.

Při výčtu významných dominant nesmíme dále opomenout budovu zámečku, který byl jako renesanční tvrz postaven v letech 1559 až 1569 Prokopem Podstatským z Prusínovic a jeho synem Jetřichem.

(zdroj: www.jevicko.cz)