„V novém sběrném dvoře umožníme lidem ukládat tříděné suroviny, nebezpečný odpad a uvažujeme taky o výkupu surovin, jako jsou kovy nebo papír,“ sdělil starosta Dušan Pávek.

Dvůr počítá s velkoobjemovými kontejnery i skladovacími prostory pro odpady, které musí být pod střechou. Nebude tu chybět váha. Kontejnery na zelený odpad ale neplánují. Kompostárnu Jevíčko využívá v zemědělské společnosti ve Vísce.