Architektonickou soutěž vyhrál Tomáš Slavík, s nímž město v minulosti spolupracovalo při projektování infrastruktury budoucí průmyslové zóny. V lokalitě vzniknou stavební pozemky o rozloze od 620 až 650 metrů čtverečních, v jižní části vznikne několik parcel s rozlohou nad 800 metrů čtverečních. Celkem bude pro výstavbu domů připraveno 32 pozemků, přičemž město eviduje už 29 žádostí od uchazečů místních i přespolních.

„To vytváří určitý tlak na přípravu území, proto je záměrem v první polovině roku vysoutěžit zpracovatele projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a získat ještě v roce 2021 stavební povolení. Následovat bude v roce 2022 zpracování prováděcí dokumentace a soutěž na zhotovitele inženýrských sítí a komunikací,“ sdělil místostarosta Jevíčka Miroslav Šafář.

V lokalitě vzniknou také odpočinkové a herní prostory. Limitem území je koridor budoucí rychlostní silnice R43 na západní straně. „Také proto je podél zástavby plánováno stromořadí,“ dodal Šafář. Cenu pozemků schválí zastupitelstvo. K prvním prodejům parcel dojde na konci roku 2021, od léta 2022 pak začne postupné zainvestování.