Nejen žákům, ale také jejich rodičům, prarodičům nebo třeba kamarádům.

Když se malí i velcí usadili do lavic, sobotní vyučování, které probíhá jednou do roka, mohlo začít. Děti co nejlépe řešily všechny zadané úkoly. Zatímco se někteří věnovali historii, další řešili matematické problémy nebo bádali v oblasti chemie. Jiní zase protahovali svoje těla v tělocvičně a chystali velikonoční výzdobu. Dospěláci se zájmem pozorovali jejich snažení, občas se dokonce nechali strhnout a přidali se ke svým ratolestem.

Před obědem netradiční vyučování skončilo a školní budova ztichla. Ne však na dlouho… A za rok se těšíme zase nashledanou.

ŠÁRKA DIRROVÁ, učitelka ZŠ Brněnec