„Rádi bychom stavěli po etapách za plného provozu. Proto jsme si nechali udělat studii proveditelnosti. Na minimum chceme zkrátit možné přerušení provozu důležitého oddělení nemocnice a skutečně se tak stane pouze po dobu napojení vzduchotechniky. Při ostatních pracích se doplní jednotky intenzivní péče u interny a chirurgie,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Úpravami získají zdravotníci i pacienti v těžkém stavu více lůžek intenzivní péče a lepší zázemí operačních sálů jak pro chirurgii, tak pro internu. Projektová dokumentace musí být hotová do konce května, Pardubický kraj spěchá, aby stavbu mohl uplatnit pro čerpání evropských fondů. „Připravujeme tuto stavbu do nového programu ReactEU. Předpokládaná cena v projektovém záměru je zatím necelých 25 milionů korun,“ dodal radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr. Kraj chce získat dotaci i na nové pavilony urgentních oborů v nemocnicích v Ústí nad Orlicí a Pardubicích.