To však odmítá starosta Litomyšle Radomil Kašpar. „Chyba to nebyla. Územní řízení bylo zastaveno. Čas je do prosince,“ sdělil Kašpar. 
Zastupitelé se sejdou 21. září a jednání o D35 je hlavním bodem programu. Lze očekávat bouřlivou diskusi, a to napříč politickým spektrem. Zda bude vedena o rozhodnutí rady, nebo o variantách, není jasné.

Co však nepotěší občany, kteří na jednání dorazí, bude fakt, že rada navrhne, aby se o podpoře některé z variant hlasovalo tajně. „Myslím, že to je správný postup. Připravíme hlasovací lístek, kde se bude zaškrtávat buď jednička, nebo nula,“ řekl Kašpar. 

Jednání ale patrně nijak razantně nezmění postoje k D35 a je otázkou, zda vůbec bude mít význam. Je jasné, že nezrychlí výstavbu tolik potřebné dálnice.