Vedení kraje návrh, který předložil zastupitel David Švec (ANO 2011), zákaz podpořilo. Důvodem je nadměrné zatížení komunikace, která není určená pro tranzitní nadregionální dopravu.