Krajští politici ovšem tvrdí, že na zdlouhavá jednání už není čas a žádají, aby se komunikace začala co nejdříve stavět. „Oslovím s nutností řešení výstavby silnice R35 i premiéra Mirka Topolánka, místopředsedu vlády Jiřího Čunka a ministra financí Miroslava Kalouska.

Udělám vše pro to, aby byla R35 intenzivně rozestavěna v nejkratším možném termínu, tedy před rokem 2013, a byla co nejrychleji a v reálném čase dokončena,“ uvedl vicehejtman Roman Línek.