Století vzniku jedné z nejvýznamnějších zájmových a kulturně společenských organizací, jakou bezesporu Sokol je, zde místní sportovní i obecní funkcionáři zpožďují o celý rok. Důvod? Slavit se prý má v kulatých letech a prý tomu tak bylo i v minulosti, kdy si výročí vzniku organizace připomínali.

Historicky nezpochybnitelným faktem totiž je, že se ustavující schůze jaroměřického Sokola uskutečnila 26. září 1909 v hostinci U Friedlů, který stával v místech dnes velmi populární a regionálně oblíbené restaurace U Trojanů. Myšlenku Miroslava Tyrše přijali za svou lidé z okruhu místního podnikatele Eduarda Rovnera, který byl jedním z nejvýraznějších propagátorů a organizátorů veřejného života v Jaroměřicích. Přímým podnětem k založení organizace byl vznik Sokola v nedalekém Jevíčku. Jaroměřičtí byli zařazeni do Župy krále Jiřího, měli sedmičlenný výbor a záhy po vzniku i osmašedesátičlennou základnu, která se rychle rozrůstala.

Aktivně cvičit se začalo již na podzim, první veřejné cvičení se pak uskutečnilo na jaře 1910 v Kubově hospodě na Kalvárii, což nejspíše dnešní mecenáše jaroměřického sportu vedlo k přesvědčení, že výročí vzniku organizace je totožné s touto skutečností. Vzhledem k tomu, že tradice tělesné kultury a sportu v obci jsou nesmírně bohaté, když například jeden z jejích nositelů št. kpt. Jan Parolek, příslušník 311. čs. bombardovací peruti Royal Air Force, zemřel hrdinskou smrtí v roce 1941, je ostudné, že svévolná osobní rozhodnutí překrucují historická fakta, čímž výrazně pošlapávají historické povědomí zejména mladé a nejmladší generace. U sportu je to dvojnásobně smutné.

Oldřich Koudelka