Přírodní památka Sněženky ve Vysokém lese se nachází v lese u osady Vysoký Les, kratší cesta vede za sněženkami ze Chmelíku.

Sněženkové údolí je bez pravidelného toku, po jeho východní straně je koryto, které se plní vodou většinou jen při tání sněhu. Díky geologickému podloží se voda rychle vsakuje a potok teče v podzemí.

Důvodem vyhlášení přírodní památky je hojný výskyt sněženky podsněžníku. Ta porůstá dnes již převážně bývalé louky, které byly částečně osázeny jasanem a klenem. Na jaře doprovází sněženky také sasanka hajní, křivatec žlutý, kopytník evropský, prvosenka vyšší, plicník tmavý a vzácně zde roste i zapalice žluťuchovitá.