Janov získal od poroty bílou stuhu za práci s mládeží. „Myslím, že jsme ji dostali zaslouženě. Mládež podporujeme. Jsou u nás aktivní fotbalisté, hasiči. Máme také taneční kroužek a další spolky, kde se schází mládež. Hlavně mladí hasiči si odměnu zaslouží,“ uvedl janovský starosta Miloš Štika. K bílé stuze náleží i odměna sto tisíc korun. Peníze si užijí hlavně ti, které komise ocenila. „Na příští sobotu plánujeme loučení s prázdninami. Připravili jsme pro děti a mládež akci na hřišti. Uskuteční se velké představení, přijedou atrakce a bude i ohňová show. Na to ty peníze akorát vyjdou,“ dodal starosta.

Zelená stuha ozdobila Jaroměřice u Jevíčka. Obec získala ocenění za péči o zeleň a životní prostředí. Starosta Rostislav Grulich přiznává, že zeleně mají ve vesnici moře. „Máme na veřejně prospěšné práce tři chlapíky, kteří se zeleni věnují. Není to rozhodně jen o sečení trávy. Naštěstí se zapojují i občané, kteří pečují o své předzahrádky. Fotbalisté se starají o hřiště, to je taky kus zeleně,“ řekl Rostislav Grulich. I Jaroměřice převzaly šek na sto tisíc korun. O využití peněz rozhodne zastupitelstvo. „Věřím, že odměnu nasměrujeme do zeleně, když jsme ji za ni dostali. Opravujeme most u školy, kde došlo k zásahu do zeleně. Na návsi potřebujeme obnovit několik stromů a průběžně plánujeme výsadbu také v jiných částech obce,“ sdělil jaroměřický starosta.

Z Poříčí si odvážel ještě diplom, a to za vzorné vedení obecní kroniky. Tu ukázkově vede již několik let Šárka Vávrová, která zápisy o událostech v obci, České republice i ve světě doplňuje krásnými kresbami.

Čtěte také související články vpravo