Svůj život žijeme tady a teď. Poslední dobou se mi zdá, že se až příliš zaobíráme minulostí a budoucností na úkor přítomnosti. Z tohoto důvodu bychom si při hodnocení uplynulého roku měli uvědomit, že změny můžeme uskutečnit vždy jen v přítomnosti. A přítomnost je velmi malý časový úsek, ve kterém můžeme udělat velmi dobré nebo naopak velmi špatné rozhodnutí. Nemusíme také udělat vůbec nic. A je docela možné, že již nikdy nedostaneme možnost se v dané věci nějak angažovat a co jsme svou nečinností dovolili, nás může později mrzet.

A nyní k tomu, co se bude odehrávat v našem životě v letošním roce z pohledu astrologie. Nejvzdálenější a také nejpomalejší planeta Pluto se bude tak jako v loňském roce pohybovat ve znamení Kozoroha, ve kterém setrvá až do března roku 2023, kdy přejde do znamení Vodnáře. Vzhledem k tomu, že Pluto putuje každým znamením přibližně dvacet let, je zřejmé, že jeho vliv se bude prosazovat postupně. Během tohoto období, tedy i v letošním roce budou posilovat všechny mocenské a byrokratické struktury. Za každou cenu budou chtít zvyšovat svůj vliv a pole působnosti. Dalším projevem upevňování moci bude manipulace s lidmi a zvyšování jejich závislosti na systému. Věk odchodu do důchodu se zvyšuje, ale již nikoho nenapadne zkracovat pracovní dobu. Existence globálních problémů ať skutečných či domnělých bude vodou na mlýn pro rozšiřování pravomocí a vlivu současných mocenských struktur. Bude docházet k další koncentraci finančního kapitálu a centralizaci moci. Vždyť i mezi námi žijí lidé, kteří ve jménu blaha pro své voliče hravě zvládají v průměru tři dobře placené funkce v jedné pracovní době. Obyčejní lidé budou čím dál tím více získávat pocit, že současný vývoj nemohou ovlivnit a z tohoto důvodu čím dál tím méně budou využívat možností, které jim nabízí demokracie.

Pluto bude po celý rok v kvadratuře s Uranem. Tyto planety byly spolu ve stejné napěťové vazbě naposledy ve třicátých letech minulého století. V této době zuřila světová hospodářská krize a k moci se dostávaly režimy slibující pevný systém. Tato konstelace přinese napětí a zkoušky do vztahů nejenom mezi státy, ale i mezi jednotlivci. Stávající problémy se v roce 2011 budou prohlubovat. I přes optimistické zprávy v médiích, které se objevily zejména na začátku roku, bude ekonomická krize pokračovat ještě několik let.

Kvadratura Pluta s Uranem bude navíc od února do srpna zesilována Saturnem. Bude pokračovat tvrdý mocenský boj. To platí v plném rozsahu i pro naši republiku. V minulosti byla tato konstelace spojena například s nástupem Mussoliniho k moci (1922), s druhou světovou válkou (1940) a nástupem Pinocheta (1973).

Situaci v prvních třech měsících roku zkomplikuje kvadratura Jupitera s Plutem, která představuje nebezpečí pro vlády a státní finance. Ukazuje také na možné diktátorské snahy, mezinárodní zápletky a stranicky ovlivněnou justici. Hmatatelných výsledků v boji s korupcí se v této době nedočkáme. Pozitivní změny mohou proběhnout od května do listopadu, kdy Pluto přijímá harmonické aspekty od Jupitera a Neptuna.

Na osobní úrovni bude pohyb Pluta Kozorohem pomáhat především Kozorohům, Býkům, Pannám, Vahám a Rybám, kteří dostanou příležitost, aby podle svých schopností uplatnili své možnosti.

Neptun se v příštím roce mimo období od 4. dubna do 5. srpna, kdy vstoupí do znamení Ryb, bude pohybovat ve znamení Vodnáře. Neptun je v Rybách nesmírně silný, a tak již při své krátké návštěvě znamení Ryb přinese lidem zvýšenou intuici, vnímavost a citlivost. Vyvolá rozmach levicového hnutí. Neptun je planeta, která chce dosáhnout jednoty. Je planetou toužící splynout s něčím větším, než je jenom člověk. Symbolizuje také duchovní proudy, masové emoce, ale také klamné ideologie, marné iluze, bludné nauky a drogy. Je planetou tajemnou, duchovní, spojenou vždy s úniky a přesahy. Neptun přináší schopnost idealismu, schopnost skutečně a vědomě vnímat duchovní rozměr světa. S objevem Neptuna přišly také sny o ideální společnosti a ideálním světě. Kolektivně založený Neptun podporuje politické strany se zvýrazněným sociálním programem. Vystupňuje také touhu lidí po pravdivém poznání minulosti, odkazu různých kultur a náboženství. Lidé se budou více zabývat minulostí lidstva za účelem nalezení duchovní harmonie v přítomnosti.

Neptun v Rybách přinese Rakům, Štírům a Rybám zvýšenou inspiraci a touhu po duchovním rozměru života. Blíženci, Panny a Střelci budou vidět situace kolem sebe nejasně a mohou mít problémy s reálným viděním světa. V květnu až červenci a v listopadu a prosinci bude Neptun přijímat harmonické vazby od Saturna a Jupitera. V tomto období budou lidé k sobě ohleduplnější. Býci, Váhy, Vodnáři a Ryby zatouží po duchovnějším způsobu života.

Uran se do března bude pohybovat ve znamení Ryb a poté přejde do znamení Berana, ve kterém setrvá dalších sedm let. Uran je planeta revoluční a také individualistická. Vyvolává rychlé, zdánlivě nahodilé události. Provádí změny, a to často náhlé změny. Boří, aby mohl stavět. Uran je účastníkem revolucí nebo přírodních katastrof, hromadných nehod a selhání moderní techniky. Miluje individualismus, osobní svobodu, nezávislost a vše moderní. Občas je nelidský a anarchistický. Je spojen s kapitalismem. Působí šokem.

Uran v Rybách je oslaben. Do března bude podporovat vědeckou zvídavost a intuitivní schopnosti. V negativním smyslu může představovat nereálný idealizmus, ale i nespolehlivost. Uran v Beranu bude daleko akčnější. Urychlí dosud zakonzervované společenské procesy a těm probíhajícím dodá nové impulzy. Přímost a tvrdost požadavků upozadí diplomacii a tím se mohou vztahy mezi státy komplikovat. Ve vyhrocených situacích mohou státy sledovat především vlastní zájmy a chránit své obyvatele a hospodářství. Složitostí doby budou zatížené i osobní vztahy. Lze očekávat nové objevy a technologie s výrazným dopadem na život lidí. V oblasti vědy se mohou objevit nové teorie popírající ty staré. Pravděpodobně dojde i k dalšímu poznání fungování lidského mozku. Uran v Beranu pozitivně ovlivní Berany, Lvy, Střelce, Vodnáře a Blížence, kterým dodá aktivitu, odvahu a vynalézavost.

Planeta Saturn se po celý rok bude pohybovat ve znamení Vah, ve kterém má velmi silné postavení. Se Saturnem ve Vahách je spojeno poznání, že lidé musí spolupracovat, aby dosáhli něčeho, co má trvalou hodnotu, aby byl život vůbec možný. A toho se dá dosáhnout pouze tehdy, když bude docíleno určité míry spravedlnosti pro všechny. Spravedlnost předpokládá vzájemné respektování a dodržování pravidel chování a povinností. Dojde k nárůstu sociálního cítění a zodpovědnosti při formulaci právních norem.
I v letošním roce musíme počítat s nevypočitatelnými změnami počasí. Zejména to budou extrémní teploty v létě i v zimě, mimořádně silné srážky sněhové i dešťové, bouřky a silný vítr. Zemětřesení může postihnout především jihovýchodní Asii a Ameriku. Přírodní katastrofy a rozmary počasí většího významu se ve světě objeví kolem lednového, červnového, červencového a listopadového novoluní. Od března bude astrologickému roku podle Chaldejského systému řazení planet vládnout Venuše, která vystřídá Slunce. Venuše je planetou vztahů. Ovlivňuje naše pocity a citovou oblast vůbec. V pozitivním smyslu bude ovlivňovat naše vztahy, náklonnosti, vášně, záliby a kreativitu. V negativním smyslu může vyvolávat frustrace, žárlivost a omezovat tvořivé schopnosti.

Přeji všem hodně štěstí, aby se v chaosu letošního roku neztratili, dokázali prožívat i drobné radosti a našli si své místo, kam ve světě, společnosti i rodině patří.

astrolog Ivan Černovský