Pluhařová

Marie Pluhařová

dělnice, Svitavy

Bydlela jsem v ulici Vrchlického. „Hrklo" to z potoku. Měli jsme po kolena vody. Když jsem viděla valící vodu, bylo mi špatně.

Horáková

Vlasta Horáková

důchodkyně, Svitavy

Pracovali jsme tehdy s manželem ve škole. Večer tam evakuovali lidi postižené povodní. Pomáhali jsme jim, vařila jsem čaj.

Kunstová

Irena Kunstová

důchodkyně, Svitavy

Vzpomínám na to, určitě. Měli jsme sklepy v domě pod vodou. Do bytu to nešlo. Litovala jsem lidi, které to postihlo.

Škrabalová

Marie Škrabalová

Ostrožská Nová Ves

Zažila jsem je u nás. Vzpomínám, když rozhlas hlásil, aby se obyvatelé domů připravili na evakuaci, mám husí kůži ještě teď.

Machata

Jaroslav Machata

důchodce, Svitavy

Vzpomínám, měli jsme ale zatopenou pouze zahradu, jen její roh. Za den to už bylo dobré. Sousedé to měli více.