Co vás, pyrotechnika, přivedlo k tak neobvyklému povolání?

Náhoda. Měl jsem představu, co budu dělat, ale ta nevyšla. Rok po škole jsem se rozhlížel, co bych mohl začít dělat. A zrovna v té době vyhlásil soud výběrové řízení. Byl jsem jedním z prvních vykonavatelů ve východních Čechách.

Dokázal jste si představit, co práce exekutora obnáší?

Neuměl. Byla to oblast, která se začala rozvíjet až v devadesátých letech. Když jsem nastoupil k soudu, tak exekuční oddělení mělo všeho všudy čtyři zaměstnance. Když jsem odcházel o deset let později, patřilo oddělení k největším.

Kam jste zamířil?

Vznikaly exekutorské úřady. Jsou pověřeny výkonem státní správy. To znamená, že soudní exekutor, pokud je pověřen provedením exekuce, má v té věci fakticky pozici soudu. tj. vydává rozhodnutí. Do úřadu Igora Olmy jsem nastoupil jako zkušený zaměstnanec. V únoru 2004 zaměstnával čtyři lidi a dnes zajišťuje chod exekutorského úřadu padesát lidí.

Pohybujete se mezi exekucemi čtrnáct let. Změnily se? Přibývají?

Přibylo jich stonásobně. Na začátku se týkaly převážně začínajících podnikatelů a nedoplatků sociálního a zdravotního pojištění. Neplacení faktur prakticky přetrvává dodnes. A k tomu se nahrnula spousta spotřebitelských úvěrů, půjček, různých nedoplatků vymáhaných městy a pokut. Na druhou stranu se v roce daly půjčky získat velmi těžko.

Setkáváte se lidmi, kteří prošli osobním bankrotem?

Platí to teprve od ledna letošního roku. Uvidíme časem. V momentě, kdy je uveden v insolvenčním rejstříku, je exekuce přerušena. Dostanu se do dluhů a bude na mě vyhlášena exekuce.

Mohu se jí zbavit?

Můžete zaplatit dluh. Důležité je říci, že exekuci předbíhá řada řízení. Exekuci nařizuje soud a my ji vykonáváme.