„Naše muzeum má svou vlastní sbírku, nicméně sběratelství bylo vždy spíše doménou soukromníků. Při přípravě této výstavy jsme je oslovili a oni byli natolik ochotní, že nám své pohlednice pro tento účel zapůjčili. Mají obrovské kouzlo," dodala ředitelka Městského muzea a galerie Svitavy Blanka Čuhelová.
 

Návštěvníci uvidí černobílé a kolorované snímky takzvané „zlaté éry pohlednic", která je přibližně datována od devadesátých let devatenáctého století až do počátku první světové války, ale také záběry ze Svitav a jejich okolí.

Zájemci, kteří se přijdou pokochat stovkami vystavených pohlednic z kolekcí místních sběratelů a muzejní sbírky, uvidí například svitavské náměstí jako Adolf Hitler Platz, poté náměstí Maršála Stalina a nakonec náměstí Míru i v barevné verzi. Tato místa jsou klasifikována jako nejvíce fotografované a tím pádem 
i vydávané lokality na pohlednicích ze Svitav. 
 

Na zdech muzea samozřejmě nechybí vystavené ani další oblíbené úseky
z města a okolí, jako je Riegrova ulice, rybník Rosnička či Schindlerův háj. Některá 
z nich se v průběhu prošlých desetiletí proměnila 
i několikrát. K vidění jsou také různé futuristické pohlednice svitavského náměstí s tramvají, či pohled po odchodu hosta z restaurace na „tančící" domy. 
 

„Nezapomněli jsme ani na historické pohlednice okolních obcí, které mnozí návštěvníci uvidí poprvé. Část pohlednic je vystavena ve formě originálů, část jsme se rozhodli pro lepší čitelnost oskenovat a zvětšit," dodala ředitelka Městského muzea a galerie Svitavy Blanka Čuhelová.
Výstavu doplňují také zajímavé a zachované předměty z muzejních depozitářů, které měli návštěvníci muzea možnost vidět naposledy před šestnácti lety, a to po jejich návratu 
z Pardubic zpět do Svitav. Cínové nádobí svitavských řemeslných cechů, místní perníkářské a modrotiskové formy, umělecko-průmyslové sbírky a podobně. „Díky archeologickému pracovišti v litomyšlském muzeu zde máme také zajímavé, i když kusé výsledky archeologických výzkumů v našem regionu 
z období středověku," dodala Blanka Čuhelová. 
 

Osoby, díky kterým je tato výstava na takové úrovni jak ji mohou zájemci spatřit jsou svitavští sběratelé Pavel Grim, Pavel Dvořák, Pavel Špaček, Josef Vondráček a Mirka Samková. Většina 
z nich byla také přítomna v první polovině listopadu na vernisáži této výstavy, která se konala v rámci oslav 760. výročí od první písemné zmínky o městě Svitavy, kde jim byla mimo velkého potlesku a upřímného poděkování také věnována kniha fotografií města od Miroslava Sychry Svitavské imprese.