„Už se jen dopřesňují některé formulace, ale základ je hotov a přijímán bez problémů,“ řekl včera mluvčí litomyšlské radnic Michele Vojáček. Litomyšl neměla s trasou dálnice kolem města v zásadě nikdy problém, podobně souhlasně se ale už před časem vyjádřily další obce a spolky.

„Je tam jen pár nejasných formulací, ty se nyní s právníky snažíme dopracovat,“ přisvědčil Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice. Kornice jsou další příměstská osada u Litomyšle. Podobně se vyjádřil starosta Strakova.

Léta protestujícím obcím ŘSD ustoupilo například v otázce požadavků na více protihlukových stěn či jiný sklon trasy, tedy úpravu výšky zářezů a naopak náspů dálnice. ŘSD naopak prosadilo zachování plánované trasy dálnice. Tento úsek byl nejproblematičtější z celé 80kilometrové trasy D35.

Memorandum závazně popisuje, kudy přesně bude trasa vedena, jak bude stavba vysoká, kde se vysází náhradní zeleň či kde se umístí protihlukové stěny. ŘSD se zaváže dálnici podle kompromisních dohod postavit, okolní obce a občanské spolky na oplátku přestanou podávat odvolání a díky memorandu by se tak měla výrazně urychlit výstavba.

„Zásadním zlomem v jednání byl osobní vstup generálního ředitele ŘSD Radka Mátla, který z titulu své funkce může obcím více vyjít vstříc. Projekt dálnice popsaný v memorandu je nejlepším možným řešením pro všechny,“ dodal starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Pokud všichni zainteresovaní memorandum podepíší, bude ŘSD moci spojit územní a stavební řízení, aby se celý proces urychlil.

„Memorandum je bolestivý kompromis. ŘSD jistě bolí, že muselo ustoupit partě ‚vidláků‘, ale pohne se konečně z místa. Kornice bolí, že dálnice povede u Končin, ale v rámci Litomyšlí vnuceného koridoru se blížíme maximu možného. Některé Litomyšláky bolí, že v plánech není křižovatka a přivaděč, ale Litomyšl si prosadila posun za Kornice. Teď budeme muset pečlivě hlídat ŘSD, jestli dohodnuté podmínky plní,“ řekl Chaloupka za Živé Kornice.

Podobná situace panuje i v dolaďování formulací týkajících se úseku u Strakova. „Formulovali jsme s našimi právníky své připomínky k formální stránce memoranda a teď čekáme, jaká bude reakce ŘSD,“ uvedl starosta Strakova Jan Janypka. Litomyšl zase musela ustoupit například v požadavku na dálniční křižovatku Litomyšl-sever, nechtěli ji tam právě sousední obce. Prosadila si ale naopak více protihlukových zdí. Nějak ustoupit museli všichni.

Pokud vše dobře půjde, mohlo by být memorandům podepsáno ještě tento měsíc. Zdržení výstavby dálnice kvůli odporu obcí a aktivistů na Litomyšlsku je však už nevyhnutelné.

„Úsek D35 Janov – Opatovec bude vzhledem k pokročilé fázi přípravy určitě zprovozněn dříve než obchvat Litomyšle,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Právě příprava trasy mezi Litomyšlí a Opatovcem poblíž Svitav je však nejdál z celé trasy od Vysokého Mýta až po Mohelnici. Rozestavěno je pouze 27 kilometrů D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem u Vysokého Mýta. První úsek bude zprovozněn letos v prosinci, druhý příští rok v srpnu.

Fotogalerie: Výstavba hitlerovy dálnice.