Krajský odbor školství, který chce redukovat počty tříd na některých gymnáziích a obchodních akademiích v Pardubickém kraji, ostře napadl výběrovost těchto škol. „Nyní se na tyto školy dostanou téměř všichni žáci, tak o jakou výběrovost jde,“ konstatoval Jan Ptáček z krajského odboru školství.

„Některé přijímají až devadesát či dokonce sto procent uchazečů. Škola, která přijme každého nebo každého druhého, asi těžko může být výběrová,“ pravil Jan Ptáček.

„Tyto typy škol byly vždycky výběrové. Naším cílem je, aby si opět své studenty vybíraly a ne přijímaly všechny nebo většinu bez přijímacího řízení,“ vysvětlil vedoucí odboru školství krajského úřadu Ladislav Forman.

„Pokud má někdo pocit, že se teď rodí nadprůměrně inteligentní děti, určitě se to díky přijímacím zkouškám pozná,“ dodal Ladislav Forman.
„Měřítkem výběrovosti může být počet účastí na různých celostátních soutěžích. Za posledních pět let toto kritérium z gymnázií splňuje pouze Dašická v Pardubicích a Chrudim. U ostatních gymnázií zřizovaných krajem jde v tomto období jen o jednoho či dva žáky,“ sdělil Jan Ptáček.
Je tedy možná trochu paradoxní, že právě u Gymnázia Dašická a Chrudim bude každému z nich zrušena z rozhodnutí krajské rady jedna třída. Podobně na tom budou od nového roku i gymnázia v Jevíčku a Přelouči.

„Když jsme chtěli s řediteli těchto škol o této problematice diskutovat, přišel za námi pouze ředitel přeloučského gymnázia, a to ve chvíli, kdy zjistil, že do prvního ročníku se mu do čtyřletého cyklu hlásí devět žáků. Dotazoval se nás, zda mu povolíme otevřít třídu. My jsme mu oznámili, že ano, ale že od nás nedostane víc peněz. On přišel s nápadem převést čtyřleté studium na osmileté a že si s tím prý nějak poradí,“ poznamenal Ladislav Forman a dodal, že podobná situace s nedostatkem žáků ve třídách je i na holickém gymnáziu.

„U obchodních akademií je hodnocení podle účasti žáků na celorepublikových ještě tristnější. Za posledních pět let nenajdete v kraji žádnou, která by se do tohoto klání prosadila. To podle mého názoru jednoznačně ukazuje na to, že někde není něco v pořádku,“ uvedl Jan Ptáček.
„Dnes nám třeba někteří podnikatelé radí, ať zavřeme obchodní akademie, že absolventi těchto škol neznají účetnictví,“ prohlásila krajská radní zodpovědná za oblast školství Jana Pernicová.

„I proto chceme v další fázi redukovat ekonomické směry na středních odborných školách, protože po nich prostě není poptávka na trhu práce,“ upřesnil vedoucí krajského odboru školství.

„Ekonomických oborů je skutečně na středních školách hodně. Trvám však na tom, že konkrétně od nás odcházejí žáci, kteří rozhodně účtovat umí. Situace na trhu vzdělávání je ale určitě odlišná než před deseti lety. Ze škol vychází méně dětí a i jejich úroveň je jiná, než byla dříve,“ pravila ředitelka pardubické obchodní akademie Jitka Šírová. „Rozhodnutí krajské rady respektuji a budu se řídit jejím doporučením. Jako zřizovatel má kraj na tento krok právo. Otevřeme tedy o jednu třídu méně,“ vyjádřila se ředitelka pardubické obchodní akademie.
„Pro školu to zdrcující účinky mít nebude. Určitě se s touto situací vyrovnáme. Jen mne mrzí, že jsme se o tomto kroku nedozvěděli dříve a uvedli rodiče dětí v omyl, kterému se dalo předejít. K tomu došlo, když jsme jim na podzim oznámili, že budeme otevírat čtyři třídy a ve skutečnosti budou tři,“ dodala.