Kraj garantoval, že zařízení bude i nadále provozováno v současném rozsahu a veškeré náklady bude hradit sám. Jak se ale ukázalo, dohoda neplatí. Dopis z kraje informoval Poličku o tom, že od prvního července se lékařská služba první pomoci ruší.
Problémy se objevily už v květnu 2009, kdy byla nejprve zrušena lékařská služba první pomoci (LSPP) jako výjezdová a změnila se i její provozní doba. V prosinci pak kraj odmítl financovat veškeré náklady sám, a tak se Svazek obcí s krajem dohodl, že ztráty z provozu pohotovosti budou dočasně hradit půl na půl. Kraj totiž připravoval novou koncepci zdravotnictví a řešil i personální otázky spojené s řízením krajské ZZS.

Po půl roce zkušebního provozu vyzval Svazek obcí kraj, aby se vrátil k původní dohodě. Ten to však odmítl. Náklady spojené s provozem LSPP od vzniku krajů vždy hradil kraj. Pohotovost v Poličce tedy kvůli neochotě kraje zanikla.

Pacientům z tohoto regionu tedy nezbývá, než využívat LSPP ve Svitavské nemocnici, která je nejblíže. Nemocnici v Litomyšli budou moci lidé využívat pouze o víkendech. Ačkoli Pardubický kraj ještě v roce 2009 garantoval provoz zařízení v nezmenšeném rozsahu i kvalitě zajištěný z vlastních finančních prostředků, dnes je všechno jinak. Pro mnoho obyvatel zejména z menších obcí v regionu však tyto změny představují značnou komplikaci. Pro nemocného člověka je obtížné jet na pohotovost leckdy až třicet kilometrů a další otázkou je, jestli má automobil a zda je silnice zejména v zimě vůbec sjízdná.

Pardubický kraj naopak argumentuje tím, že obyvatelé Poličky mají v dosahu dvě pohotovosti. V okresech Pardubice, Chrudim a Ústí nad Orlicí je totiž jen po jedné krajské nemocnici.

Lidé z chudého Poličska se obávají, že zrušení pohotovosti je změnou nevratnou. Při poslední jednání Svazku obcí AZASS sice ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Pavel Svoboda přislíbil, že pohotovost zajistí záchranáři. Ovšem tento krok s sebou nutně nese uvolnění dalších finančních prostředků. O budoucnosti lékařské služby první pomoci v Poličce rozhodne až čas. Prozatím kraj potřebné peněžní prostředky nemá. Nabízí se otázka, zda zajištění finančních prostředků k udržení LSPP v Poličce není pro voliče rozumnější varianta, než utratit 61 milionů korun z rozpočtu kraje k úhradě regulačních poplatků.

Josef Janeček,předseda kontrolního výboru Pardubického kraje