Pomyslný míček je tak na jeho straně. Výsledek správního řízení i čas, který bude ministerstvo ke zpracování vyjádření potřebovat, jsou však nejisté.

„V současné chvíli můžeme potvrdit, že nás ministerstvo kultury požádalo o vyjádření k podnětu na prohlášení budovy za kulturní památku. Podnět podal Pavel Prchal. Podle sdělení ministerstva byl vlastník objektu vyrozuměn o zahájení řízení. V současné chvíli je tedy otázka prohlášení v řešení," sdělila Zuzana Vlasáková, tisková mluvčí pardubického územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu, do jehož kompetence spadá péče o památky na území bývalého okresu Svitavy.

Možná i proto se část zastupitelů pokusila na posledním zasedání zastupitelstva v minulém roce demolici budovy odvrátit.

Miroslav Jurenka z hnutí ANO předložil zastupitelstvu ke schválení návrh na zastavení demolice. Upozornil, že demolice nebyla projednána s památkovým ústavem, ale pouze na strategickém výboru a v radě města. Přitom, podle Jurenky, existuje posudek Národního památkového ústavu, který doporučuje budovu zachovat jako památku místního významu. Ze zmiňovaného posudku z počátku srpna vyplývá, že „Budova sice nenese natolik závažné kulturní hodnoty, aby mohla být prohlášena za kulturní památku, některé její části však obsahují kvalitní historické součásti (…) především vstupní hala. Proto doporučujeme budovu zachovat jako památku místního významu."

Na Jurenkův návrh reagoval místostarosta Václav Mačát. „S tím nemohu souhlasit. Proces rozhodování o demolici probíhal velmi dlouho. Byla k tomu řada diskuzí. Posudek nepřináší nic nového. Jelikož jsme nenašli investora, nezbývalo nic jiného, než abychom schválili demolici. Počkejme, jestli uspěje návrh na prohlášení kulturní památkou," prohlásil a dodal, že pokud by k prohlášení došlo, mohlo by město na opravu budovy čerpat dotace.

Na to navázal Tomáš Kolkop ze Sdružení nestraníků, který navrhl, aby bylo rozhodnutí změněno na částečnou demolici. „Zachovány by zůstaly hodnotné prvky uváděné v posudku (…) Na ně by mohla navázat nová budova," dodal Tomáš Kolkop. Město, které už dříve deklarovalo, že pozemek, vzhledem ke strategické poloze, nechce prodat, může být podle Kolkopa z těchto důvodů jediným investorem případné novostavby.
Návrh na částečnou demolici doplnil zastupitel Josef Jílek. Doporučil, aby byl stávající projekt na demolici doplněn o variantu částečné demolice s tím, zda je taková varianta vůbec technicky možná a jaká by byla její finanční náročnost.

Z následné diskuze rovněž vyplynulo, že na demolici stavby nebyl prozatím vydán demoliční výměr. Podnět na prohlášení kulturní památkou jej předešel. V hlasování, které následovalo, návrh na zastavení demolice schválen nebyl. Z osmnácti zastupitelů hlasovalo sedm pro, pět proti a šest se zdrželo. Zdá se, že pokud nedoje k prohlášení kulturní památkou, je demolice budovy dětské nemocnice definitní.