Moravská Třebová

Jméno: Miloš Izák
Datum narození: 16. dubna 1952
Rodinný stav: rozvedený
Původní povolání: lesní technik
Politická strana: ČSSD od r. 2009

V Moravské Třebové do křesla na radnici na příští čtyři roky usedl bývalý místostarosta Miloš Izák. Zkušenosti z vedení města má už několik let.

Jaké budou vaše první kroky ve funkci starosty?

Co nejdříve se musím vpravit do nové pozice – starosty města a orientovat se více v problematice komunální politiky, ale i státní správy. Chci pokračovat v dobré komunikaci a spolupráci s vedoucími odborů, ale také s jednotlivými zaměstnanci městského úřadu. Dbát, aby byl zajištěn řádný a nerušený chod městského úřadu. K tomu patří také dělba působnosti a odpovědnosti za jednotlivé oblasti činnosti v úzkém vedení, mezi mnou a místostarosty měs­ta.

Jaké projekty budete připravovat jako první?

Určitě to bude celková rekonstrukce Mateřské školy na ulici Jiráskova. Je před námi také projekt realizace Knížecí louky, kde v budoucnosti vznikne biocentrum, cyklo a on-line stezky. A snad dojde rovněž na zateplení Základní školy na ulici Palackého.

Ve kterých projektech budete pokračovat z předchozího volebního období?

Rozhodně budeme pokračovat v realizaci již dotačně zajištěných projektech, jako je Odkanalizování městských částí Sušice, Boršov a Udánky, včetně rekonstrukce čistírny odpadních vod a Cesta od renesance k baroku. Jedná se o dokončení zámeckých zahrad a realizace historicko-naučné stezky 1400 metrů dlouhé ze zámku až na Křížový vrch.

Který projekt z uplynulého volebního období se nejvíce povedl?

Povedly se nám snad všechny realizované, ať je to projekt Hřebečské důlní stezky dokončený a otevřený čtvrtého července, zejména však projekt Infrastruktura pro volný čas. Jde o dostavbu zimního stadionu a okolí. Ten byl dokončený a otevřený devátého října. Lze sem zařadit i nyní dokončenou čtvrtou etapu regenerace panelového sídliště Západní. Ta byla ukončená 31. října.

Jakým mottem se budete ve své funkci řídit?

Chci dobře komunikovat s občany, moravskotřebovskou veřejností vůbec, s radními i všemi zastupiteli, podnikatelskými subjekty, různými organizacemi a také s občanskými sdruženími. To vše v zájmu města a jeho obyvatel. Sem patří rovněž vzájemná úzká a nezištná spolupráce ve vedení města a městského úřadu.