Návštěvě přálo krásné počasí, Italové připravili pestrý program, dobré jídlo i s ochutnávkou typické místní kuchyně. Byli, stejně jako při předchozích návštěvách, velmi pohostinní. Opatovští za přispění dotace z Pardubického kraje vezli do Itálie jako dárky české výrobky, med od opatovských včelařů, DVD o životě v Opatově, dárkové balíčky, keramiku, knihy o České republice a koláče, které jsou v Drezzu velmi oblíbené.

Kurz češtiny

Návštěvy se zúčastnili zástupci spolků a zastupitelé, kteří se podíleli na přípravě návštěvy Italů v Opatově v září 2009, dále „ studentky“ kurzu italštiny, který probíhal na obecním úřadě od února do června a někteří další, kteří projevili zájem podílet se na partnerství. Stejně jako my považují i Italové naši návštěvu za velmi vydařenou. Dokonce mají v plánu začít s kurzem češtiny, přestože je prý pro ně těžká, aby se příští rok u nás také trochu domluvili. Další návštěva, tentokrát v Opatově, je předběžně plánována na červen 2011. Ke spolupráci jsou zváni všichni, kteří mají zájem se na těchto akcích podílet.

Návštěva v Itálii byla opět vydařená. Partnerství se rozvíjí bezvadně.

Jana Kovářová