Podle starosty Dušana Pávka se podařilo realizovat řadu projektů, které podstatným způsobem zlepšily prostředí města v oblasti dopravní infrastruktury, inženýrských sítí, veřejné zeleně, kulturních památek, stavu veřejných budov nebo městského bytového fondu.

Z běžících rozvojových projektů města stojí za zmínku změna územního plánu, která je ve finální fázi. Prioritně se týká nové lehké průmyslové zóny o výměře zhruba 4,1 hektaru, která by měla vyrůst mezi areálem Hanáckého zemědělského sdružení Jevíčko a čerpací stanicí, po pravé straně komunikace při příjezdu od Chornic.

„Kapacity vhodných průmyslových zón ve městě byly již nedostatečné, případně omezené vyhlášenou záplavou, proto město jako vlastník těchto pozemků chtělo vytvořit dostatečnou rezervu pro budoucí investory a zaměstnavatele. Do nové průmyslové zóny přemístíme do budoucna také sběrný dvůr", doplňuje Miroslav Šafář, který měl povolovací proces jako pověřený zastupitel na starost.

Také výhled na příští rok slibuje v Jevíčku rušnou investiční činnost. „V tuto chvíli již máme připravený rozpočet města na příští rok, který bude předmětem dnešního schvalování zastupitelstva a obsahuje, obdobně jako letos, investice ve výši přesahující 23 milionů korun. Největší investicí bude pořízení velkokapacitní hasičské cisterny značky TATRA 815 – 7, kterou koupíme za 7,6 milionu korun s devadesáti procentní dotací evropských prostředků v rámci IROP, specifického cíle 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. ORP Moravská Třebová je zařazena do oblastí postihovaných suchem a riziky z toho plynoucími. Velkokapacitní CAS bude tedy v rámci IZS sloužit obcím ORP Moravská Třebová, tak jako ostatní zásahová vozidla JPO II Jevíčko, která zasahují na katastru okolních obcí," říká místostarosta města Miroslav Šafář.

K větším investičním akcím města v následujícím roce by měla patřit komplexní rekonstrukce ulice Růžové, která se nachází v Městské památkové zóně. Proto bude muset vedení města při její realizaci přihlédnout ke stanovisku Národního památkového ústavu a OVÚP MěÚ Moravská Třebová, které jsou stěžejní autoritou při vydání stavebního povolení akce. „Tuto stavbu předběžně rozpočtujeme na zhruba pět milionů korun. Bude obnášet nový vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení, přeložku venkovního vedení NN ČEZ a povrch komunikace," přiblížil rozsah rekonstrukce starosta Dušan Pávek.

„Za významné podpory dotací Pardubického kraje bychom chtěli také například vybudovat protipovodňová opatření v průmyslové zóně města nebo sociální zázemí a toalety ve starém objektu bývalých stájí v Panském dvoře pro potřeby kulturních akcí, které celoročně v tomto areálu probíhají. Nejsme však v Jevíčku jen zaměřeni na investice, ale věnujeme se i dalším oblastem veřejného života města, například kultuře, školství nebo sportu. Pro podporu těchto aktivit máme již několik let fungující grantový systém města, kterému je v rozpočtu města věnováno více jak šest set tisíc korun ročně," dodává závěrem starosta města Dušan Pávek.