„Motivoval nás k tomu zákon o pomoci v hmotné nouzi,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí Šárka Řehořová. Pokud budou chtít lidé plnou sociální dávku v hmotné nouzi, budou muset od července prokázat, že odpracovali určitý počet hodin,“ vysvětluje Řehořová.

V současné době takto pracuje šestnáct lidí. Někteří uklízejí ulice, dva pomáhají v pečovatelské službě, dva v muzeu. Čtyři nezaměstnaní jsou v knihovně. „Zájem o práci je. Od července bude ještě větší,“ odhaduje Řehořová. Veřejnou práci si pochvalují i městské organizace. „Pomáhají nám při inventarizaci muzejní knihovny nebo dalších méně odborně náročných pracích,“ konstatuje ředitelka svitavského muzea Blanka Čuhelová.

Lenka Frantová je ráda, že opět může alespoň něco dělat v kolektivu. Pomáhá nyní v muzeu. „Samozřejmě, že mi jde o peníze, ale také mi to pomáhá psychicky,“ přiznává. Agendu veřejné služby zajišťuje koordinátor. „Jde o nového pracovníka. Zajišťuje požadavky městských organizací nebo vydává potvrzení nezaměstnaným o vykonané práci,“ uzavírá Řehořová.

Svitavy jsou zatím jediným městem v okrese, které má institut veřejné služby zavedený. Připravuje se už také v Moravské Třebové. Hovoří se o něm rovněž v Litomyšli. Jeho zřízení není pro města povinné, ale dobrovolné. (ap)