Jeho smyslem bylo představení změn v systému certifikace TIC, prezentace novinek na turistickém portálu kraje www.vychodni-cechy.info a představení nabídek produktových turistických balíčků.

Radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch Miroslav Stejskal připomněl, že je nutné, aby pracovníci center přistupovali aktivně k cestovnímu ruchu a zároveň vyzdvihl ta informační centra, která přinášejí nové nápady a impulzy. „Pardubický kraj podpořil v letošním roce TIC čtyřmi miliony korun. Tato částka je ve stejné výši jako v roce 2009, a to i přes výrazné snížení rozpočtových příjmů kraje. Kraj je zřejmě také jediným, který má fungující certifikační systém s poskytovanou podporou,“ doplnil Stejskal.

Zástupce informačních center seznámil s podpisem memoranda mezi Pardubickým a Královéhradeckým krajem o spolupráci v cestovním ruchu. „Z memoranda vyplývá, že by oba krajské celky měly volit společný postup zejména v oblasti příjezdové turistiky, tedy v propagaci obou regionů především v zahraničí. Regiony budou také spolupracovat při budování turistické infrastruktury a realizaci sezonní turistické dopravy,“ sdělil radní.
Činnost Destinační společnosti Východní Čechy představila ředitelka Alena Horáková. Prezentovala připravené projekty nazvané Podpora turistického informačního systému v Pardubickém kraji a Marketingová podpora témat cestovního ruchu v Pardubickém kraji, které se ucházejí o spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Jaroslav Drobný, Destinační společnost Východní Čechy