„Agentura pro neslyšící nám bezplatně zapůjčila tablet a naše nemocnice tak získala statut Bezbariérová nemocnice pro neslyšící," uvedla Markéta Nemšovská, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Tablet je k dispozici na interní jednotce intenzivní péče, odkud si jej mohou kdykoliv zapůjčit všechna oddělení nemocnice. Neslyšící o této možnosti informuje samolepka, která na službu upozorňuje.

Tlumočení si vyžádá pacient sám, nebo o ni požádá personál. Do tabletu napíše SMS zprávu s žádostí a odešle ji do tlumočnické agentury, která je neustále na příjmu. Tlumočnice se připojí buď okamžitě, nebo v dohodnutém čase prostřednictvím webové kamery. „S tabletem a jeho použitím i se samotným způsobem tlumočení jsme seznámili staniční sestry a od srpna službu už nabízíme," doplnila Markéta Nemšovská. Sestra nebo lékař hovoří u tabletu a tlumočnice sdělení pacientovi znakuje a zpět překládá. Je možné oskenovat a poslat dokument, například informovaný souhlas, a nechat ho přeložit do znakové řeči.

„Cílem projektu Bezbariérové nemocnice pro neslyšící je usnadnit lékařům komunikaci s neslyšícími. Díky České televizi, která pro nás uspořádala jeden ze svých adventních koncertů, jsme mohli zakoupit víc než sto tabletů a darovat je do vybraných nemocnic. Lékaři si novou službu pochvalují. S našimi tlumočníky se mohou spojit přes webkameru prakticky nonstop. Děkujeme divákům České televize, kteří sbírku podpořili," poznamenala Marie Horáková, ředitelka neziskové Agentury pro neslyšící.

(zhc, kk)