Uzavírka je úplná a nepřetržitá, netýká se jen vozidel integrovaného záchranného systému, hasičů, záchranné služby a policie. Údržba zahrnuje mytí tunelu, čištění kanalizace a kontrolu technologie. Spolu s tím budou opravena svodidla na svahové estakádě za tunelem, konkrétně výměna provizorních betonových svodidel za ocelová.

Objízdná trasa je vedena serpentinami po silnici třetí třídy 36826.