„Začneme v příštím roce, v jarních měsících," říká Martin Smetana. Musí kompletně odstranit stávající zeď a postaví novou na původním místě. Vymění také bránu, nová bude totiž kována. Obec nenašla vhodný dotační titul, proto rekonstrukci musí zaplatit z vlastního rozpočtu. Obecní kasu to bude stát podle slov starosty přes milion korun. Návštěvníky hřbitova oprava nijak neomezí, nadále budou moct navštěvovat hroby svých blízkých. „Musíme jen udělat opatření u hrobů, které jsou blízko u zdi, aby nedošlo k jejich poškození. Bude je nutné zabezpečit," dodává Martin Smetana.