Správce toku zatím žádná protipovodňová opatření v plánu nemá.

Z novelizace vodního zákona vyplývá, že není nutné vracet koryto do původního stavu. Tedy i odvodné místo vniklé odstřelem může zůstat.
Odvodné místo

„Jsme za to rádi. Průleh by se případně mohl ještě rozšířit nebo prohloubit. Když přijde velká voda, tak se rozlije do luk a nebude zaplavovat obec,“ vysvětlila Marie Vychodilová, starostka Vranové Lhoty. Krajský úřad musí ještě určit rozlivové území, aby mohli být případně odškodněni vlastníci pozemků.

Správa řeky Třebůvky je v rukou Povodí Moravy. „Společnost bez řádné přípravy žádná opatření nerealizuje,“ sdělila Eva Grodová, tisková mluvčí Povodí Moravy. Podle aktuálních informací není zatím stanoven plán, kdy a jaká protipovodňová opatření ve Vranové Lhotě budou realizovaná.
Při červnové záplavě se voda z Třebůvky vylila ze břehů. Zaplavila nejbližší domy. „Aby se zamezilo zatopení domků také v dolní části obce, protipovodňová komise tehdy rozhodla a zastupitelstvo schválilo odstřel levého břehu,“ uvedla Marie Vychodilová. Uvolněná voda zalila okolních louky. Ale i přesto živel napáchal velké škody. Údajně nejvíce trpí Traplovi. Voda se jim při záplavách pravidelně dostává do domu. Při té poslední povodni způsobila škodu zhruba za půl milionu korun. Než Povodí Moravy přistoupí k jiným opatřením, pomůže obci pouze průleh.