Město Polička získalo grant Pardubického kraje na opravu zábradlí hradebního ochozu v ulici Václavská. Díky dotaci opraví a opětovně zpřístupní tuto atraktivní část hradeb pro turisty.

„Projekt zahrnuje nejen opravu dožilého zábradlí, ale i zajištění jeho delší životnosti díky požadované speciální technologii, kterou je tlakovakuová impregnace a dlouhodobé máčení dřeva. Předpokládaný termín realizace je červen nebo červenec tohoto roku," vysvětlila Naděžda Šauerová z poličské radnice.

Unikátní hradby

Městské hradby patří k nejzachovalejším ve střední Evropě. Celý jejich pás obepíná historické jádro města a měří 1220 metrů. Hradby procházejí postupně rekonstrukcí a město Polička vynakládá v posledních letech každý rok zhruba jeden milion korun na jejich opravu a údržbu. „V minulých letech se jednalo o vyšší podíl z rozpočtu města, díky vyšším dotacím Programu regenerace ministerstva pro místní rozvoj, kde je podmínkou padesátiprocentní finanční podíl města," podotkla mluvčí. Letos dává Polička na rekonstrukci hradeb necelý milion, může počítat s dotací jen osm set pět tisíc korun.

Dotace pomůže

Přestože jsou pro letošní rok dotace z tohoto programu značně redukované, podařilo se městu získat dotaci nejvyšší ze všech měst v republice. „I tento fakt dokazuje obrovský význam poličských hradeb," konstatovala Naděžda Šauerová. Po poličských hradbách se mohou zájemci i projít. „Zpřístupněné jsou dva prohlídkové okruhy hradebního ochozu, které se střídají. Přibude další nabídka a možnost rozšířit prohlídky této unikátní stavby," dodala Naděžda Šauerová.