V současné době obdrželi radní dvě stě tisíc korun od Pardubického kraje na opravu střechy Domu zbrojnošů. Projekt na žádost o grant vypracoval otec dnes již bývalého kastelána Jiří Slabý. „Dělal to zadarmo, a to včetně dokumentace,“ popisuje Petr Slabý jeho obětavou práci.

Nové střechy se dočkalo hospodářské stavení před hradem, o což se postaral ještě bývalý kastelán. Tento dům spatří turisté jako první při příchodu k hradu. Je vidět, že se památka postupně mění k lepšímu.

Dochází však ke změnám kulturním. „Na hradě se konají dětské tvůrčí dílny pro talentované Romy, a proto odpadají další plánované projekty. Také jsme zrušili prohlídky do doby, než skončí romský festival Gypsy celebration,“ vysvětluje změny v programu průvodce Stanislav Sáňka.

Původně ohlášené sobotní Big beatové šermování, které mělo spojit středověký život se současnou rockovou scénou, se rovněž neuskuteční.Polička plánuje opravy hradu Svojanov za pomoci evropských fondů.

Polička plánuje opravy hradu Svojanov za pomoci evropských fondů

SVOJANOV - Hrad Svojanov, který je v majetku nedalekého města Poličky, by se měl v příštích letech dočkat rozsáhlé rekonstrukce. Poličská radnice na ni chce získat peníze ze zahraničních dotací, a zpracovala proto dlouhodobou koncepci oprav. Pokud by se tato cesta ukázala bezvýchodná, je v krajním případě ochotná se o starosti o hrad, na jehož provoz každoročně doplácí, podělit s Pardubickým krajem, řekl ČTK poličský starosta Jaroslav Martinů.

"Hrad vyžaduje opravy velkého rozsahu a trápíme se s tím už dlouho. Moc se nám to v posledních letech nevedlo. Letos jsme získali na opravu střechy Domu zbrojnošů 200.000 korun z grantu Pardubického kraje, potřebné práce jsou ale mnohem nákladnější," uvedl starosta.

Městské zastupitelstvo schválilo na konci června Koncepci obnovy památkového areálu hradu Svojanova v období 2008 až 2013, která stanovuje priority stavebních úprav. V první řadě je nezbytné vyměnit okna na hradním paláci i příhrádku, opravit fasády, klempířské prvky a terasy. Náklady na tuto etapu odhaduje město na 12 milionů korun.

Polička se chce pokusit získat peníze na urgentní opravy z takzvaných norských fondů, obdoby fondů EU, které financují Norsko, Island a Lichtenštejnsko. "Pokud by se ukázalo, že to není reálné získat, zkusili bychom požádat o dotaci z fondů Evropské unie," řekl Martinů. Celá koncepce počítá s postupnými úpravami hradního areálu za 50 až 60 milionů korun, které by zahrnuly také statické zabezpečení některých bašt, opravy objektů v podhradí a zvýšení jejich ubytovacích kapacit nebo vybudování kanalizace, která místy chybí.

Hrad Svojanov ročně navštíví kolem 30.000 lidí. Tím se památka řadí mezi nejoblíbenější turistické cíle v regionu. Vybrané vstupné ale na provoz a údržbu nestačí, v posledních deseti letech je poličská radnice dotuje přibližně jedním milionem korun. Proto město uvažuje i o tom, že by se o nákladnou památku podělilo s Pardubickým krajem. "Hrad je obrovskou starostí a uvítali bychom, kdyby se pro něj našel seriózní partner, a kraj je jednou z možností.

Nebudeme se bránit žádné cestě, která by Svojanov dovedla ke spokojenosti všech," řekl starosta. Kvůli ekonomickým problémům hradu podal kastelán Petr Slabý ke konci června rezignaci. Pokud by tak neučinil, městská rada by jej odvolala. Důvodem byl pokles tržeb. Na volné místo město vypsalo výběrové řízení.

Hrad Svojanov vznikl v období kolonizace odlehlých koutů zemí koruny české na českomoravském pomezí. K ochraně Trstěnické stezky zřídil Přemysl Otakar II. město Polička a nedaleko od něj hrad pojmenovaný Fürstenberg. Po králově smrti na Moravském poli užívala vdova Kunhuta obě tato sídla jako věnný majetek. Brzy se ale provdala za vítkovského velmože Záviše z Falkenštejna, jenž svojanovskou pevnost přestavěl.

Ambiciózní šlechtic toužil po významném postavení, později se oženil s uherskou princeznou Alžbětou. Pro ostatní šlechtu byl však další růst Závišova vlivu nepřijatelný, v roce 1289 byl s mlčenlivým souhlasem Kunhutina syna Václava II. zajat pro údajné spiknutí a později sťat.

Hrad byl za Karla IV. zahrnut mezi 11 hradů, které nesmí být vyjmuty z majetku koruny, ale už jeho syn Zikmund zastavil hrad pánům z Boskovic a později přešel do jejich majetku. Vlastníky měnil i v dalších stoletích, po třicetileté válce postupně upadal a pustl, v roce 1910 se panství i s hradem stává majetkem města Poličky. V 50letech minulého století by znárodněn a město jej znovu získalo v restituci roku 1992. (dos snm)