Každá instituce přispěla dvěma sty miliony korun. Jde o další krok, kterým se zastupitelé přiblížili k cíli uvést hrad do odpovídajícího stavu. Příští rok radní požádají na opravy gotické památky o evropské peníze. Chtějí získat aspoň 15 milionů.

„To by nám pokrylo náklady na nejnutnější opravy,“ vysvětluje starosta Jaroslav Martinů. Dotace použijí na úpravu hradního paláce, který také potřebuje rekonstrukci, a komerčního zázemí hradu s restaurací a ubytovnou.