Návštěvnická sezona na Svojanově vrcholí. Tento víkend jsou na programu adventní koncert a speciální prohlídky zaměřené na zvyky. Svojanov má pro milovníky historie dobrou zprávu. V sobotu a v neděli si ještě mohou prohlédnout svátečně vyzdobený hrad. Komnaty provonělo vánoční pečivo a průvodci budou vyprávět o zvyklostech a tradicích.

Na sobotu 16. prosince je navíc připravený adventní koncert. „Letos se domem zbrojnošů ponesou sváteční tóny v podání komorního sboru Rakos z Radiměře. V repertoáru má renesanční a barokní hudbu českých i zahraničních autorů, dále spirituály, kánony, ale i lidové a populární písně. Přijeďte nasát sváteční atmosféru,“ zve kastelán hradu Miloš Dempír. V pondělí se pak brány hradu Svojanov pro veřejnost na čas uzavřou.

Příjemně strávit čas lze i v muzeu ve Svitavách. Na třetí adventní neděli jsou zváni příznivci patchworku a řezbářského řemesla. Návštěvníci si budou moci vyrobit například ovečku s řezbářem Petrem Stefanem, Františkem Moravcem a Vojtou Hurychem.

O týden později zvou muzejníci na vánoční společné setkání s přáteli před tradiční návštěvou půlnoční mše. „Zahrát a společně s návštěvníky zazpívat koledy přijdou svitavští muzikanti, připraven bude horký čaj,“ říká Blanka Čuhelová, ředitelka muzea.

Třetí adventní neděle bude ve dvoraně muzea v Moravské Třebové patřit dětem. Ty budou moci poslat Ježíškovi dopis nebeským faxem. Mohou také udělat radost dětem v nemocnicích a přinést jim dárek. Na 18. prosince je připraven koncert Báry Basikové, která vystoupí s pěveckým sborem studentů moravskotřebovského gymnázia.

O den dříve je pro změnu v Litomyšli připraven koncert Petry Černocké. Na Štědrý den si lidé mohou do kostela Nalezení svatého Kříže přijít pro betlémské světlo. Před muzeem si mohou poslechnout tradičně kapelu Věneband.