První místo hrad obsadil v kategorii Ostatní památky. Cenu převzali na semináři Památky pro každého v Liberci místostarosta Poličky Pavel Štefka a kastelán hradu Miloš Dempír. „Hrad Svojanov ocenění získal za kompletní zpřístupnění objektu osobám se zdravotním znevýhodněním,“ uvedl kastelán Miloš Dempír. Na přípravě prohlídkových tras se podíleli i hendikepovaní. „To, co se podařilo vybudovat na Svojanově, se nepovedlo na žádné jiné památce u nás. Svojanov je pro zdravotně znevýhodněné unikátem,“ řekl nevidomý Lukáš Treml, který se podílel na trase pro zrakově postižené návštěvníky.

Tělesně postiženým osobám je na hradě Svojanov k dispozici schodolez. S jeho pomocí mohou zdolat hlavní schodiště v paláci a bez problému si tak prohlédnout hlavní prohlídkovou trasu. Exteriéry hradu jsou bezbariérové částečně. Pro vozíčkáře je možný vstup na dolní i horní nádvoří i do gotické zahrady. Hrad disponuje bezbariérovou restaurací i toaletou. Pro nevidomé je připraven speciální okruh, kde návštěvníci jsou vedeni akustickým informačním systémem a pomocí bronzových haptických modelů si mohou získat představu o velikosti, tvaru a zvláštnostech jak celého hradu, tak i jednotlivých částí. další pomůckou jsou informační nápisy v Braillově písmu. Návštěvníkům s poruchami sluchu jsou k dispozici tablety s nahrávkami ve znakové řeči.

Cenu Adolfa Heyduka vyhlašuje projekt Hugo na cestách ve spolupráci s partnerskými organizacemi, nominace i hlasování probíhá na internetových stránkách mezinárodního vzdělávacího projektu Hugo na cestách. Trvalou záštitu nad cenou převzala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. Soutěž je vyhlašována již od roku 2015.