Jde o vrchní sestru Mobilního hospice Červený Kostelec. Domácí hospicová péče nabízí službu zdravotních sester, lékaře, sociálního pracovníka, psychologa a případně i duchovního v případech, kdy si rodina přeje pečovat o vážně nemocného člena rodiny doma v jeho přirozeném prostředí, a nemocnému poskytuje především paliativní péči. V průběhu přednášky Iva Valerová přiblíží legislativní ukotvení domácí hospicové péče. Pohovoří o tom, jak lze kvalitní péči poskytovat i v domácím prostředí a co všechno mohou terénní zdravotní sestry zajistit. Popíše rozdíly mezi domácí hospicovou péčí a domácí zdravotní péčí a současně posluchače seznámí s vlastní praxí a fungováním Mobilního hospice Anežky České v Červeném Kostelci.

Přednášku pořádá Oblastní charita Polička ke Dni Charity, který připadá na 27. září.

JANA DOBROVOLNÁ