Těžba na Hřebči skončila a v opuštěné Jihlavské štole chtěli radní zřídit unikátní hornické muzeum. Projekt ale padl kvůli složitým vlastnickým vztahům k pozemkům. Třebovští přesto věří, že v budoucnu se k němu vrátí.

Ukázky ražby, důlní vlaky a zajímavá prohlídková trasa, to všechno měli lidé vidět v hornickém muzeu na Hřebči již v červnu. K realizaci ale nedojde. „Projekt je připravený, ale nepodařilo se nám vyřešit vlastnické vztahy ke všem dotčeným pozemkům. Nemohli jsme proto požádat o dotaci z Evropské unie, výzva končila 31. ledna. V jednání okolo pozemků ale budeme pokračovat. Sledujeme i další příležitosti k získání dotace,“ vysvětlil místostarosta Václav Mačát. Pro radnici je v současné době prioritou projekt Cesta od renesance k baroku. „Na něj jsme žádost o evropské peníze podali včas. Naplňuje strategii rozvoje cestovního ruchu v našem regionu a zajímají se o něj historici i odborníci na turismus,“ dodal Václav Mačát.

Myšlenky na zřízení hornického muzea se ale radní nezříkají. „Věřím, že ho budeme moci v příštích letech realizovat. Muzeum by mělo velký přínos pro rozvoj cestovního ruchu v celém Českomoravském pomezí,“ uzavřel místostarosta Václav Mačát. Hřebečské důlní stezky se pro veřejnost otevřou letos v červnu.