Jedenáct milionů je velká hromada peněz. Rozdělena mezi 571 jednotek se už tak ohromující nezdá. Co si o dotaci myslí samotní hasiči? Z čeho, jak a za kolik vlastně žijí na začátku jednadvacátého století?

Dobrovolní hasiči z Pardubického kraje by zaplnili Chrudim. V občanském sdružení jich pracuje 23 208, asi tolik lidí má bývalé okresní město. Jejich dorost by navíc zaplnil celé Jevíčko, protože družstva mladých hasičů mají 2830 členů.

„Naše SHD má 120 členů. Z toho 30 tvoří výjezdovou jednotku,“ říká velitel letohradských „dobráků“ Pavel Černohous. „Od města máme ročně asi osm set tisíc korun. Z toho hradíme techniku, elektriku, plyn – prostě všechno.“ Rozpočet hasičů z Jevíčka je asi o 400 tisíc vyšší. „Hadice stojí kolem dvou tisíc. Základní zásahový oblek přes pět a kompletní zásahový oděv skoro 14 tisíc,“ vypočítává Josef Bidmon z Jevíčka. Právě s oblečením letos dobrovolným hasičům historicky poprvé pomohl stát. Každá obecní jednotka dostala po pěti oblecích a pěti párech obuvi. „Co na to říci,“ povzdech krajský starosta Rudolf Makkai. „Je to málo. Nevydá to na celou jednotku. Ti, co na ministerstvu vnitra rozhodovali, přitom musejí vědět, že jednotka má minimálně sedm členů.“

Techniku dostanou dobrovolní hasiči většinou z „druhé ruky“ – od profesionálů. „Alespoň máme jistotu, že je vyzkoušená,“ směje se Rudolf Makkai. Není to tak vždy. „Na naši tatru jsme dostali milion dvě stě tisíc od obce,“ říká Pavel Černohous z Letohradu. Na pořizování techniky přispívají rovněž sponzoři. Firmy i soukromé osoby. „Například na stříkačku pro Neřešíce a Licomělice u Heřmanova Městce se složili obyvatelé. Je to sice ojedinělé, ale i to se děje,“ udává jako příklad krajský starosta.

Co platí stát?

Státní dotace šest milionů korun má pomoci s výdaji obecních jednotek. „Jednotky požární ochrany zřizují ze zákona obce. Mají minimálně devět členů a tvoří je členové SDH,“ vysvětluje starosta pardubického krajského sdružení dobrovolných hasičů Rudolf Makkai.
„Dostávají dotace od státu a kraje na zajištění akceschopnosti a odborné připravenosti,“ doplnil informace Ivo Oprchalský, ředitel odboru integrovaného záchranného systému a služeb Pardubického kraje. Jednotky požární ochrany se podle důležitosti a „akceschopnosti“ dělí do pěti kategorií. Ty, ve kterých pracují dobrovolní hasiči, jsou označeny římskou dvojkou až pětkou. Polovina státní dotace byla přidělena jednadvaceti „dvojkovým“ jednotkám.
„Po 150 tisících obdrží jednotky, které zabezpečují pohotovost a vyjíždějí k požárům nebo dopravním nehodám,“ vysvětluje důvody dotace radní Pardubického kraje Petr Šilar.
„Částka 150 tisíc je příspěvek na mzdové výdaje zmenšeného čtyřčlenného družstva k výjezdu do pěti minut. Je to státní neinvestiční dotace. Pokud je obec nevyčerpá může zbylé prostředky využít na pořízení věcných prostředků požární ochrany,“ specifikuje Ivo Oprchalský.
Ze státní dotace lze přispět i na mzdy a povinné mzdové pojištění hasičů v některých JPO II a III, kteří službu vykonávají jako své povolání.

CO JSTE HASIČI…

Když se na vesnici něco děje, velmi často to pořádají hasiči. Na jejich závody chodívá tolik lidí, co na kopanou.
S financováním činnosti to mají podobné jako jiné spolky: granty a dotace od obce, kraje a nadací. Vyplatí se jim zacvičit si obratného „fundraisera“.
Mladí hasiči jsou druhou nejpočetnější dětskou organizací v republice. Sdružení nemá zapotřebí vymýšlet nějaké speciální metodické „fígle“, jak mládež přitáhnout do svých řad. Přivedou je většinou rodiče, také hasiči.
„Hoří, má panenko,…“ sice naoko neradi slyší, ale snímek zhusta mají v domácích filmotékách

CO NA TO VELITELÉ "DOBRÁKŮ"?

Na otázky Deníku odpověděli velitel hasičů Pavel Černohous v Letohradě (PČ) a velitel SDH Obce František Skácel z Jevíčka František Skácel s Josef Bidmon z SDH Jevíčka (S, B).


Kolik máte členů? Jaký máte rozpočet?
PČ: Členů sboru SDH 120 a členů výjezdové jednotky 30. Rozpočet na rok od města na techniku, vybavení, elektriku, plyn no prostě na vše je 800 000 korun.
(S, B): Dvacet sedm členů a rozpočet 1 208 400 korun na rok.

Kolik stojí například: uniforma, hadice?
PČ: Výjezdová uniforma k ohni bez které nemůžeš jet k výjezdu 15 000 korun + obuv kolem 5 000 korun. Helma dalších asi pět tisíc. Hadice B 2 800, hadice C 2 400 korun.
(S, B): Oblek pro práci na stanici (montérky) – 1391 korun, zásahový oblek základní PSII -5165 korun, komplet zásahový oděv FIREMAN III – 13530 korun.

Kolik máte aut? Kde jste na ně vzali prostředky?
PČ: Auta máme tři: tatru, LIAZ a IFU. Na Tatru nám dala obec asi 1 200 000 korun, LIAZ jsme dostali převodem z HZS a IFA, to už je skoro veterán.
(S, B): JSDH disponuje následující technikou
- CAS 20 M2R - Renault - pořízeno ze státní dotace se spoluúčastí obce
- CAS 32 T
148 - pořízeno z prostředků obce s příspěvkem z krajských dotací
- DA Peugeot Boxer
- pořízeno z prostředků obce s příspěvkem z krajských dotací
- výšková technika
MP 13-1 Avia A 31 - pořízeno z prostředků obce
- NA Avia A30 valník - pořízeno bezúplatným převodem z HZS
- OA Škoda Forman - dar firmy Astra DIU Jevíčko

Jaká je Vaše spolupráce s profesionály?
PČ: Spolupráce s profíky v našem okrese nebo spíš v regionu je dobrá.
(S, B): Z naší strany nemáme žádné připomínky. Osobně se domnívám, že spolupráce s jednotkami profesionálních hasičů, se kterými se setkáváme u událostí probíhá bez jakýchkoliv komplikací a problémů. V případě jiného názoru na postup při zásahu - se tyto případné nejasnosti při nejbližší příležitosti snažíme vyřešit. Ne při zásahu, tam platí to co rozhodne velitel zásahu.

Kolik je u vás poloprofesionálů? Celá jednotka nebo jen někdo? Jsou nějak odměňováni?
PČ: Celá výjezdová jednotka jsou poloprofíci. Za výjezdy jsou odměňováni záleží, co mají za funkci.
(S, B): Obec zaměstnává jednu osobu. Na její plat dostává příspěvek ze státních dotací, ostatní
náklady jdou na vrub obce

Máte za Vaši službu alespoň nějaké daňové úlevy?
PČ: Daňové úlevy nemáme, ale jsme odměňováni za pohotovost a za výjezdy.
(S, B): Ne.

Jak je ošetřeno u zaměstnavatele, pokud musí hasič z práce k ohni?
PČ: Jak u jakého zaměstnavatele, ale dá se říci, že většina zaměstnavatelů umožňuje svým zaměstnanců jet k výjezdu a zúčastňovat se školení. Pak ztrátu mzdy refundují městu.
(S, B): Tato problematika je řešena zákonem o požární ochraně ve znění pozdějších změn a Doplňků. Nicméně, uvolňování ze strany zaměstnavatelů - u nás mimo dvě výjimky - není téměř možné, protože zaměstnavatelé nemají za tyto osoby náhrady a nemůžou zastavit výrobu, pokud jim osoba "uteče" k zásahu. Další skutečností, vzhledem k výjezdovým časům pro náš typ jednotky, je velice problematické a téměř nemožné v daném čase stihnout opustit zaměstnání a dostavit se do hasičské zbrojnice ustrojit a odjet k události. Proto se snažíme - zajistit pohotovost tak, že tuto pohotovost drží jednotliví členové jednotky ve svém volném čase - tzn. mimo pracovní dobu.

Dostáváte příspěvky na práci s mládeží?
PČ: Ano, dostáváme dotace od ministerstva školství na děti, ale vyplňování a čerpání grantů je dost složité - na co se peníze můžou použít a na co ne.
(S, B): Ano - jak ze strany města, tak z grantových programů SH ČMS a Pardubického kraje. Výše příspěvků je každý rok jiná,ale v průměru to je cca 1000 korun na jednoho mladého hasiče(od 6 do 18 let.)

Jaký je největší problém hasičů z hlediska existence sborů nebo např. financí?
PČ: Největší problém je vysoká cena nové techniky. Pro hodně sborů a obcí je nemožné zakoupit novou techniku. Teď i sponzorů ubývá.
Velký problém je, že se nechodí na vojnu a řidičské průkazy na nákladní auta - takzvaně předvojenské - už nikdo nemá. Cena nového řidičáku je pro mladé kluky vysoká a nedostupná. Obcím se také snižuje množství peníze od státu, tak musí rozpočty a dotace hasičům krátit.

Profesní vizitka:

Pavel Černohous: Hasičům se věnuje od mládí a velitelem JSDHO Letohrad město je od roku 1993. Pracuje ve výkonném výboru a radě velitelů okresu Ústí nad Orlicí.

Josef Bidmon z Jevíčka: Je 35 let členem Sboru dobrovolných hasičů z toho 34 let pracuje pro mládež. Je členem hasičských orgánů, které mají na starosti mládež jak v okresu Svitavy, tak i v celém Pardubickém kraji

ZUZANA PLOCKOVÁ
PETR ŠILAR