Před čtyřmi roky se v republice zlomilo společenské tabu a právní norma. Od 1. července 2006 mohou lidé stejného pohlaví uzavírat registrované partnerství. Na matrikách nevznikal žádný nával. V Královéhradeckém kraji využilo nového zákona za čtyři roky 28 párů, v Pardubickém kraji 27 dvojic.

V loňském roce byla na východě Čech uzavřena pouze dvě registrovaná partnerství. Stalo se tak na hradecké matrice. V Pardubickém kraji vloni žádný homosexuální pár nechtěl soužití legalizovat.

Letos „svateb bez ženichů a nevěst“ přibylo. V první polovině roku se v Pardubickém kraji registrovaly čtyři a v Královéhradeckém kraji dvě dvojice stejného pohlaví.

Akt lze uskutečnit pouze na pověřených matrikách v krajských městech.

Blíží se tisícovka


Statistiku sleduje a Deníku ji poskytl Milda Šlehofer. „Možnosti registrovat se dosud v republice využilo 995 párů, z toho 704 mužských a 291 ženských. Zdá se, že bude tisícovka pokořena na přelomu prvního a druhého červencového týdne,“ uvádí Šlehofer. „Myslím, že jsem jediný, kdo po zániku občanského sdružení Gay iniciativa tuto evidenci vede,“ domnívá se Šlehofer. Jeho informace pocházejí z
matričních úřadů, s nimiž spolupracuje.

Milda Šlehofer počítá i zaniklá oficiální soužití. Podle jeho záznamů zrušily okresní soudy v obou východočeských krajských městech po jednom nezdařeném partnerském vztahu. „Všechny argumenty odpůrců zákona se ukázaly za čtyři roky praxe jako liché a účelové. Jejich negativní předpoklady se nikde neprojevily, nebyla podkopána důležitost rodiny a manželství, ani morální vývoj dětí a mládeže,“ hodnotí Šlehofer.

Podle české právní normy brání trvající registrované partnerství tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.
Svazek uzavřený v jiném státě je překážkou pro uzavření registrovaného partnerství v České republice.

Zákon se rodil těžko

Registrované partnerství prosazovalo od roku 1992 Sdružení organizací homosexuálních občanů České republiky. V roce 1995 je poprvé zamítla vláda Václava Klause. Poté následovaly další neúspěšné pokusy. V lednu 2006 se zákon poprvé dostal do Senátu České republiky, který jej hned napoprvé schválil, a to valnou většinou. Ovšem 16. února využil prezident Václav Klaus práva veta. Nakonec ho přehlasovala Poslanecká sněmovna. Zákon nabyl platnosti 1. července.

Co říká zákon?

• Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví.
• Partnerství vzniká projevem vůle činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu vstupují do partnerství.
• Prohlášení činí osobně před matričním úřadem v kraji, který je podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z osob příslušný k přijetí prohlášení.
• Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství.
• O prohlášení se sepíše protokol, který podepisují osoby vstupující do partnerství a matrikář (případně potřeby tlumočník).
• Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje (to jsou např. osoby mladší 18 let či nezpůsobilí k právním úkonům).
• Uzavření partnerství brání trvající manželství nebo registrované partnerství některého z partnerů.
• Partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů nebo prohlášením jednoho partnera za mrtvého nebo jeho zrušením (rozhodnutím soudu).